U domácnosti zaměstnanců s nižším vzděláním a dětmi by tento výdaj nezaplatilo již téměř 50 procent domácností. Problémem podle ekonomů je to, že rodinám zbývá po zaplacení nezbytných výdajů, jejichž výše ale stále roste, měsíčně stále méně volných peněz.

Ekonomičtí experti navíc varují, že zvýšením Daně z přidané hodnoty (DPH) dojde k dalšímu navýšení plateb. Často zmiňovaným argumentem, se kterým však budou muset pracovat i podnikatelé, je to, že zvýšení DPH povede k tomu, že většina lidí si nebude moci dopřát nejen rekreaci, koupi knih, novin a časopisů, ale ztíží se jim i zajištění vlastního bydlení či možnosti úspor na stáří. Příjmová situace značné části českých domácností výrazně omezuje i možnosti dětí z těchto rodin věnovat se mimoškolním aktivitám či pokračovat ve studiu či získávání další kvalifikace.

Server Novinky.cz uvedl, že třeba soustředění člena dětského sportovního klubu přijde na tři tisíce za týden, tábor pro devítileté dítě na tři týdny přijde na šest tisíc, roční jazykový kurz pro dítě stojí kolem tři tisíc korun. Podle serveru se v tuzemsku stále více rozmáhá jev, zvaný „dědění chudoby“. Děti, které nemohou získat vzdělání či lepší dovednosti, mají horší životní uplatnění i šanci získat lépe placenou práci.

-pda-