Projekt by měl pomoci i lidem, kteří marně shánějí práci z důvodu nedostatku praxe, a zároveň umožňuje firmám vychovat si zaměstnance podle vlastních potřeb. Jednotlivé stáže trvají jeden až šest měsíců. Projekt je přednostně určen pro znevýhodněné skupiny – absolventy bez praxe, dlouhodobě nezaměstnané či osoby po rodičovské dovolené.

Stáže ve firmách jsou financovány z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR. Účastníci stáží nemají nárok na mzdu, mohou však následně získat zaměstnání u firmy, kde stáž vykonávají. Firmy za poskytnutí praxe obdrží finanční náhradu k pokrytí nákladů na stážistu. Do projektu se během prvního měsíce zapojilo téměř 270 zaměstnavatelů a přes 1 200 uchazečů o stáž. Další zájem očekává Fond dalšího vzdělávání s rozšířením oborů, které se mohu do projektu zapojit. Zatím jich je 28, cílový stav počtu tzv. šablon je ale 150.

MPSV uvedlo, že projekt stáží ve firmách je lákadlem zejména pro ty firmy, které se chtějí podílet na zvýšení praktických dovedností jednotlivých stážistů. Přijetí stážisty v rámci projektu totiž znamená úhradu nákladů spojených s jeho zaškolením a vzděláváním. Stáž tedy pro firmy neznamená vícenáklady, naopak jim pomáhá v případě spokojenosti během stáže získat dobře proškoleného a efektivního pracovníka.

Poskytovateli stáže jsou hrazeny fixní náklady na stáž dle jednotlivých šablon typových pozic. Každá šablona je oceněna individuálně v závislosti na typové pozici, pro kterou je tvořena. V průměru jde o 60 000 až 120 000 Kč v závislosti na šabloně za tříměsíční stáž. O tom, jaké jsou šablony, a podmínky pro zapojení do projektu si můžete přečíst zde: www.mpsv.cz/files/clanky/13703/tz_221012a.pdf

-pda-

Pomůže projekt Stáže ve firmách najít zaměstnavatelům potřebné odborníky?

Diskutujte pod tímto článkem nebo na Facebooku.