Dále ČSSZ uvádí, že v roce 2010 se jednalo o 1 334 052 případů DPN. Počet DPN se tak v roce 2011 zvýšil o 4 047 případů. Nejvíce případů DPN zaznamenala Praha s počtem 168 044 případů a Moravskoslezský kraj s počtem 155 704 případů.

Za rok 2011 meziročně ubylo prostonaných dnů. Celkem jich bylo 59 937 951, tj. o 2 140 739 méně než v roce 2010, kdy ČSSZ evidovala 62 078 690 prostonaných dnů. Největší meziroční pokles zaznamenal Jihomoravský kraj, kde počet prostonaných dnů klesl o 400 803 dnů.

Průměrná doba trvání jednoho případu DPN se rovněž zkrátila. V roce 2011 činila 44,79 dne, tj. o 1,74 dne méně než v roce 2010, kdy činila 46,53 dne. Nejdelší průměrná doba trvání jednoho případu DPN – 55,92 dne – byla ve Zlínském kraji, naopak nejkratší zůstává v Praze – 35,67 dne.

Průměrná doba trvání jednoho případu DPN se u mužů a žen v roce 2011 mírně lišila. U žen trvala 46,04 dne a u mužů 43,47 dne. Nejdelší průměrnou dobu jedné DPN u žen vykázala věková skupina od 50 do 59 let (58,96 dne), u mužů pak kategorie nad 60 let (80,64 dne). Osoby ve věkové skupině do 20 let byly nemocné nejkratší dobu (ženy 21,89; muži 16,00 dne).

Nemoci dýchací soustavy jsou nejčastější příčinou vzniku dočasné pracovní neschopnosti, zároveň však mají nejkratší průběh. ČSSZ evidovala kvůli onemocněním dýchací soustavy celkem 475 170 ukončených případů DPN a 7 745 151 prostonaných dnů. Průměrně trvala jedna DPN v roce 2011 zapříčiněná touto diagnózou 16,30 dne.

Mezi další časté důvody DPN patřily v roce 2011 nemoci pohybové soustavy. Tato diagnóza byla příčinou 246 921 případů DPN (z toho nemoci páteře – 165 991 DPN) a 17 070 775 prostonaných dnů. Průměrná doba trvání jedné DPN u této diagnózy byla 69,13 dne a celkový průměr tak výrazně přesáhla o 24 dnů.

-red-