Z hodnocení čísel MPSV vyplývá, že vývoj nezaměstnanosti v srpnu ovlivnil pokračující nárůst celkového počtu absolventů, a to o 3621 uchazečů na 24 663. Počet mladistvých do 18 let se sice snížil, ale počet absolventů škol všech stupňů vzdělání vzrostl o 3 941 na 20 333. Z celkového přírůstku absolventů tvořily 59 % dívky. Pokles počtu volných pracovních míst nahlášených na Úřad práce (ÚP) v červnu a červenci vystřídal v srpnu jejich opětovný nárůst. Počet volných míst v srpnu vzrostl o 1466 na 42 559, meziročně je vyšší o 1801. Na jedno volné pracovní místo připadá 11,4 uchazečů o zaměstnání (v červenci 11,8). MPSV odhaduje, že v září lze očekávat na trhu práce stagnaci nezaměstnanosti, i když do evidence budou přibývat další absolventi.

K 31. 8. 2012 evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR) na svých krajských pobočkách a jejich kontaktních pracovištích celkem 486 693 uchazečů o zaměstnání. Jejich počet byl o 1 096 vyšší než na konci předchozího měsíce, ve srovnání se stejným obdobím roku 2011 je vyšší o 5 158 osob. Z tohoto počtu bylo 472 120 dosažitelných uchazečů o zaměstnání.

Ze statistik, které MSPV zveřejnilo, je zajímavý údaj o tom, že ke konci srpna evidoval ÚP ČR 256 316 žen. Jejich podíl na celkovém počtu uchazečů činil 52,7 procenta. V evidenci bylo 61 272 osob se zdravotním postižením, což představovalo 12,6 % z celkového počtu nezaměstnaných. K 31. 8. 2012 bylo evidováno 24 663 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých, jejich počet vzrostl ve srovnání s předchozím měsícem o 3 621 osob a ve srovnání se srpnem 2011 byl nižší o 3 300 osob.

Více informací o přehledu srpnových dat o nezaměstnanosti, lze najít na stránkách MPSV: http://www.mpsv.cz/files/clanky/13516/tz_100912a.pdf

-pda-

Co podle vás znamená udržení čísel o nezaměstnanosti v ČR? Daří se domácím podnikům udržet lidi v práci?

Diskutujte o tom pod tímto článkem nebo na Facebooku.