Svaz průmyslu a dopravy ČR je významným sociálním partnerem v Radě hospodářské a sociální dohody ČR, stejně jako v krajských tripartitách. Společně s odbory a zástupci veřejné správy zde projednává důležité otázky a cesty vedoucí nejen k podpoře podnikání. Od začátku letošního roku se v roli stálého hosta bude účastnit také zasedání Rady hospodářské a sociální dohody Karlovarského kraje. Zájmy členských organizací Svazu zde bude v zastoupení hájit a prosazovat regionální manažerka SP ČR pro Ústecký a Karlovarský kraj Radka Bartíková.

Zastoupení Svazu průmyslu a dopravy ČR pro Karlovarský kraj je v regionu dlouhodobě aktivním partnerem řadě významným aktérů a již nyní se podílí na vzájemné informovanosti, koordinaci a spolupráci aktivit. Je členem krajských platforem a skupin, například Paktu zaměstnanosti Karlovarského kraje nebo Regionální rady pro výzkum, vývoj a inovace Karlovarského kraje.

„Těší mě, že podněty a požadavky členů Svazu budeme moci prosazovat na dalších místech. Věřím, že navážeme na dobře započatou spolupráci a společné úsilí všech zúčastněných stran povede k hospodářskému a sociálnímu rozvoji kraje“, uzavřela Radka Bartíková.

Zdroj: www.spcr.cz