Výsledky ze studie citoval server Novinky.cz Podle zprávy mělo největší přínos partnerství pro žáky a studenty, kteří mohli partnerské školy navštívit. Sedm z deseti škol uvedlo, že partnerství mělo silný až velmi silný vliv na kulturní povědomí a vyjadřování žáků a studentů a také na jejich sociální a občanské schopnosti.

Významný vliv partnerství byl dále zaznamenán u počítačových dovedností (54 %) a komunikace v cizích jazycích (52 %). Partnerské výměny byly financovány v rámci výměnného programu EU Comenius.

Ze studie podle serveru Novinky.cz rovněž vyplynulo, že program přináší výhody učitelům a školám v rámci jejich místního společenství. Učitelé uvedli, že partnerství se zahraniční školou zlepšilo jejich znalost dalších vzdělávacích systémů a posílilo sociální dovednosti i jazykové znalosti.

Pro mnoho škol v odlehlých oblastech Evropské unie je partnerství financované z fondů EU jedinou příležitostí pro žáky, studenty a učitele, jak se zapojit do projektu v zahraničí. 85 % škol, jichž se studie týkala, uvedlo, že hodlají podat žádost o financování pro budoucí partnerství.

Mělo by se partnerství škol ještě více prohlubovat?

Diskutujte o tom pod tímto článkem nebo na Facebooku.