Hlásit se mohou státní, nevládní i soukromé společnosti a organizace nejrůznějšího typu, kulturní a sportovní instituce, školy, nemocnice, výrobní podniky a firmy, média, obce, úřady a další. Organizace se mohou přihlásit do 31. 5. 2014. Přihláška, způsob a podmínky přihlašování, včetně kritérií a další informace o soutěži jsou k dispozici na stránce věnované projektu www.familyfriendly.cz.

Hodnocení přihlášených organizací proběhne od jara do srpna a v září zasedne porota. Během října pak budou vyhlášeny krajské výsledky a slavnostně předány certifikáty.

U příležitosti vyhlášení nového ročníku soutěže vychází nové číslo tradičního bulletinu Sítě MC „Půl na půl“, který představí firmy oceněné v minulém roce. Jeho obsahem je nejen anketa mezi firmami, ale také příběhy několika manažerek nadnárodních společností, které nastartování změn směrem k prorodinným opatřením ve své organizaci iniciovaly.

„S oceňováním organizací certifikátem Společnost přátelská rodině jsme začali před deseti lety, toužili jsme, aby se změnilo celospolečenské klima vůči rodinám s dětmi. Krůček po krůčku se to daří. V současné době se zaměřujeme především na zaměstnavatelské podmínky. Loňský ročník nám potvrdil, jak nesnadné bývá prosadit byť drobné úpravy a jak většinou záleží na ochotě, empatii i trpělivosti jednotlivců. O to víc nás těší, že takové osobnosti mezi námi žijí a že jejich příklady můžeme představovat,” upozorňuje na nesnadné prosazování podmínek přátelských rodině prezidentka Sítě MC Rut Kolínská.

Kontakt: Daria Čapková, mobil: 602178864, e-mail: daria.capkova@materska-centra.cz

Společnost přátelská rodině
Projekt rozvíjí tradiční kampaň Sítě MC Společnost přátelská rodině vyhlášenou v 2004. Zaměřuje se na motivaci zaměstnavatelů k uplatňování rovných příležitostí a zavádění opatření pro slaďování rodinného a pracovního života jejich zaměstnanců. Důraz je kladen na rodinu v každé životní fázi, tzn. na všechny generace a jejich potřeby. Aktivity projektu směřují především k zaměstnavatelům – mapování, workshopy, publikace, oceňování certifikátem Společnost přátelská rodině.
Na realizaci projektu se partnersky podílí společnost LMC, s.r.o. a Jihomoravský kraj. Partnerem soutěže se stala také společnost Business Leaders Forum. Více: www.materska-centra.cz a www.familyfriendly.cz

Síť mateřských center o.s. vznikla v roce 2001. Posiluje občanský život komunity, hodnoty rodiny a mezigeneračních vztahů, úlohu rodičů, mateřskou a otcovskou roli ve společnosti, podporuje právní ochranu rodiny, mateřství a rovných příležitostí pro všechny, usiluje o zdravý život ve zdravém prostředí. Síť MC poskytuje svým členům podporu a metodické vedení, pomáhá vzniku nových MC, pořádá semináře a konference, spolupracuje se státními i nestátními organizacemi i se zahraničními subjekty podobného zaměření. V současné době sdružuje Síť MC téměř 300 členských MC. Více: www.materska-centra.cz