Program Nová šichta je určen pro odcházející zaměstnance OKD, kteří se aktivně zajímají o svou budoucnost a chtějí i nadále zabezpečit sebe a svou rodinu. „Řada pracovníků, pro které bohužel kvůli padajícím cenám uhlí a očekávanému snížení objemu těžby v dalším období nemáme uplatnění, je velmi šikovných a pracovitých. Chceme jim nyní podat pomocnou ruku a poskytnout informace a zázemí, aby se mohli rozhodnout o své další budoucnosti,” uvedl výkonný ředitel OKD Dale Ekmark.

Společnost OKD se chce nadále chovat jako odpovědná firma a v rámci Nové šichty dokázat, že havíři umí víc než těžit uhlí,” dodává manažerka programu Lucie Vávrová. Ten podle ní bude stát na dvou základních pilířích – S nadací za prací a Podpora podnikání.

Hlavním záměrem pilíře S Nadací za prací je nabídnout odcházejícím lidem pomoc při hledání nového zaměstnání. Skrze sérii školení, sepsání životopisu, přípravné pracovní pohovory, rekvalifikační kurzy a sociálně-psychologické poradenství budou profesionálové z Nadace OKD pomáhat zaměstnancům nalézt na trhu práce nové příležitosti. „Zároveň budeme ve spolupráci s Úřadem práce ČR nebo Svazem průmyslu a dopravy ČR monitorovat potřeby ostatních firem v regionu a snažit se propojit nabídku s poptávkou,” říká manažerka programu S nadací za prací Michaela Kühtreiberová. A dodává, že právě navazování kontaktů s ostatními zaměstnavateli v regionu, kteří mají zájem o spolehlivé, schopné a proškolené zaměstnance, věnuje celý tým velkou část svého úsilí.

Druhý pilíř se zaměřuje na podporu živnostníků a malého a středního podnikání. Chce pomoci odcházejícím zaměstnancům realizovat jejich nápady a úspěšně založit živnost či začít podnikat. Začínajícím podnikatelům poradí jak překonat právní, finanční a administrativní zátěž, která může méně zkušené od podnikání odradit.

Řešení situace odcházejících zaměstnanců OKD bude probíhat v úzké spolupráci s odborovými organizacemi, Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, Úřadem práce ČR, agenturou CzechInvest a oborovými sdruženími, jako je například Svaz průmyslu a dopravy ČR.

Úřad práce ČR úzce spolupracuje s OKD prostřednictvím své Krajské pobočky v Ostravě. Předem zjišťujeme strukturu propuštěných zaměstnanců a jsme připraveni nabídnout jim pomoc už během doby, kdy jsou nebo budou ve výpovědní lhůtě. Snažíme se zároveň vytipovat ty nejvhodnější projekty, do kterých bychom mohli propuštěné zaměstnance zařadit a nabídnout jim například individuální poradenství, nejvhodnější rekvalifikaci či případnou podporu při novém zaměstnání těchto pracovníků,” uzavírá ředitelka Krajské pobočky ÚP ČR v Ostravě Yvona Jungová.

Bližší informace o programu Nová šichta naleznete zde.

Kontakty

Tým pilíře “S Nadací za prací”

Michaela Kühtreiberová
email: kuhtreiberova@nadaceokd.cz
telefon: +420 725 756 830
adresa: Lihovarská 10/1199, 716 03 Ostrava – Radvanice

Tým pilíře “Podpora podnikání”

Lucie Vávrová
email: lucie.vavrova@okd.cz
telefon: +420 247 153 771

Vanda Vojtková
email: vanda.vojtkova@okd.cz
telefon: +420 602 580 838

adresa: Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná

Vítáte aktivitu společnosti OKD pro odcházející zaměstnance?

Řekněte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.

-lhe-