Potýká/potýkala se Vaše s firma nedostatkem zájemců o určité pracovní pozice? O jaké pozice se jedná?

Ano, naše společnost se potýká s nedostatkem zájemců o pracovní pozice, v oblasti textilní výroby je aktuální situace na trhu práce obzvlášť nepříjemná. Máme nedostatek textilních odborníků na pozice technologů, mistrů i vedoucích pracovníků. V této oblasti aktivně pracujeme v rámci sektorové dohody na výuce v učebním oboru VÝROBCE TEXTILIÍ. Nejtíživější je ale situace u dělnických výrobních profesí pracujících v nepřetržitém pracovním režimu ve dvanáctihodinových směnách a v noci – jedná se zejména o odborné pozice jako je tkadlena, zakladač tkalcovských stavů, seřizovač textilních strojů, obsluha snovacích strojů, barvíři textilií, přadleny a jiné specializované pozice.

Je pro Vás řešením obsadit pozice, o které není dlouhodobě zájem, pracovníky ze zahraničí?

O společnosti…

NOVÁ MOSILANA je největším výrobním závodem italského koncernu MARZOTTO GROUP a největším výrobcem vlněných tkanin v Evropě. 

Pro brněnský region je NOVÁ MOSILANA jedním z nejvýznamnějších zaměstnavatelů. Pracovní příležitost zde má až 1 000 lidí, kteří mají kromě jistoty stabilního zaměstnání také možnost využívat celou řadu benefitů. Personální politika vytváří prostor pro profesní růst zaměstnanců a budoucnost perspektivního oboru by měl přinést nově zřízený učební obor výrobce textilií.

V současné extrémně těžké situaci na trhu práce ČR je téměř jediným řešením tyto pozice obsadit pracovníky ze zahraničí, a to zejména z Ukrajiny.

Využili jste možnosti zaměstnat ukrajinské pracovníky díky projektu Režim Ukrajina? Případně kolik pracovníků takto vaše firma získala.

Ano již od 2. srpna 2016 jsme zařazení do projektu Režim Ukrajina a do dnešního dne jsme podali celkem 14 žádostí prostřednictvím projektu Režim Ukrajina.V současné době v naší společnosti pracuje 170 pracovníků z Ukrajiny, kteří obdrželi zaměstnanecké karty prostřednictvím projektu Režim Ukrajina.

Pokud ano, jak dlouho trvá, než se vybraný pracovník z Ukrajiny dostane k vám do firmy? A jakým způsobem si jej vybíráte (pomocí agentur či doporučení)?

Od podání žádosti do Režimu Ukrajina do vlastního udělení víza, jenž umožňuje občanu Ukrajiny vycestovat do ČR za účelem převzetí zaměstnanecké karty, uběhne zpravidla šest měsíců. Výběr probíhá přes našeho spolupracovníka, který je přímo na Ukrajině a také na základě doporučení od našich zaměstnanců.

Jaké povinnosti pro vaši firmu vyplývají ze zaměstnávání cizinců?

Zaměstnávání cizinců sebou přináší zejména ohlašovací povinnosti vůči Úřadu práce, Cizinecké policii a Odboru azylové a migrační politiky. Zaměstnavatel je povinen oznámit nástup cizince do zaměstnání, ukončení cizince v zaměstnání. Dále pokud cizinci poskytuje ubytování, tak musí oznamovat ubytování cizince prostřednictvím systému UBYPORT. Zaměstnávání cizinců sebou přináší zvýšenou náročnost na administrativu.

Na jakých pozicích jsou u vás zahraniční pracovníci zaměstnání nejčastěji?

Nejčastěji jsou zaměstnávání na odborných výrobních pozicích jako jsou pozice tkadlen, zakladačů tkalcovských stavů, seřizovačů, mechaniků, barvířů textilií, přadlen, obsluhy snovacích strojů a mnohých dalších textilních profesí, které jsou součástí výroby v naší společnosti.

Děkujeme za rozhovor.

-lhe-