Příklady obsažené v publikaci “Spokojený zaměstnanec, spokojený zaměstnavatel – inspirativní příklady z praxe firem” jsou první sérií, na kterou, jak pevně věřím, budou navazovat série další. Témata prvních dvanácti příběhů odrážejí aktuální společenský a hospodářský vývoj a tak nás nepřekvapí, že v několika případech předkládáme různé cesty, jak se vyrovnat s nedostatkem kvalifikovaných a zejména technicky vzdělaných lidí, kteří tak často v době ekonomické konjunktury v českém průmyslu scházejí. Publikované příklady jsou ale vždy pojaty jiným způsobem, a tak se nám otevírá celá paleta různých řešení. Můžeme sledovat příklady z prostředí střední a vysoké školy, které mají snahu nad běžný rámec vycházet vstříc potřebám podniků, stejně jako se můžeme seznámit s přístupy firem, které vnímají svou roli v ovlivňování technického vzdělávání jako strategickou, ale často i společenskou záležitost, a podporují v této oblasti už děti v předškolních zařízeních a následně ve všech dalších typech škol. Někteří se dokonce stávají přímými aktéry procesu vzdělávání a odborné přípravy a registrují si vlastní školská zařízení.

Jiné příklady zařazené do této publikace spojuje jako hlavní téma oblast změny firemní kultury směřující k podchycení zájmu zaměstnanců a zaujetí pozornosti pro nové myšlenky, které se vedení jejich firem rozhodlo zavést.

 

 Publikace “Spokojený zaměstnanec, spokojený zaměstnavatel – inspirativní příklady z praxe firem” je ke stažení zde

 

Autor: Martin Štainer