„Velice děkuji všem našim zaměstnancům, kteří se i v této nelehké době do sbírky zapojili. Díky nim společně darujeme neziskovým organizacím o téměř 80 000 korun více než v minulém roce. Je to krásný výsledek,“ říká Katarzyna Woś, místopředsedkyně představenstva skupiny ORLEN Unipetrol a předsedkyně správní rady Nadace ORLEN Unipetrol, a dodává: „Naše charitativní sbírka Splněná přání má dlouholetou tradici, tento ročník byl jubilejní desátý. V každém ročníku se přispívá na vybrané neziskové organizace z lokalit, ve kterých naše skupina působí. Získané finanční prostředky pomáhají opuštěným, handicapovaným či nemocným dětem a dospělým.“

Výtěžek aktuální charitativní sbírky poputuje do sedmi neziskových organizací v celkem šesti lokalitách. Vybrané finanční prostředky tradičně pomohou opuštěným dětem z dětského domova v Kralupech nad Vltavou či rodinám s handicapovanými dětmi, se kterými spolupracuje Středisko rané péče v Pardubicích. Do sbírky je opět zařazeno také brněnské Centrum Kociánka, které poskytuje podporu lidem se zdravotním postižením. Pokračuje spolupráce s Domovem pro seniory Naděje v Litvínově a neziskovou organizací Pojďte dál působící v Neratovicích, jež zajišťuje zaměstnání pro lidi s postižením. Již druhým rokem je součástí sbírky Nadace ORLEN Unipetrol, jejímž cílem je především podpora vzdělávání. Nově byla do sbírky zařazena organizace Borůvka z Prahy, která pomáhá lidem s handicapem uplatnit se na trhu práce.

Komu zaměstnanci ORLEN Unipetrolu splnili přání?

  • Seniorům z domova pro seniory v Litvínově
Celkově se pro ně vybrala částka 190 692 Kč.
S pomocí příspěvků pořídí elektricky poháněný stavěcí zvedák a elektrický mobilní zvedák. Obě tato zařízení zlepší klientům domova pro seniory mobilitu. Domov pro seniory zároveň obdržel od skupiny ORLEN Unipetrol 790 litrů dezinfekce.
 
  • Handicapovaným dětem i dospělým v péči Centra Kociánka Brno
Celkově se pro ně vybrala částka 99 642 Kč.
Dar využijí na nákup rehabilitačních pomůcek, dále na nákup pomůcek pro ergoterapii, hippoterapii a do denních stacionářů.
 
  • Dětem z dětského domova v Kralupech nad Vltavou
Celkově se pro ně vybrala částka 83 692 Kč.
Finanční prostředky ze sbírky použijí na rekreaci pro děti.
 
  • Malým klientům Střediska rané péče v Pardubicích a jejich rodičům
Celkově se pro ně vybrala částka 65 118 Kč.
Z příspěvků pořídí speciální a didaktické pomůcky pro handicapované děti.
 
  • Nadaci ORLEN Unipetrol
Celkově se vybrala částka 64 690 Kč.
Získané finanční prostředky použijí na podporu vzdělávání dětí ze sociálně slabých poměrů.
 
  • Handicapovaným klientům organizace Borůvka v Praze
Celkově se pro ně vybrala částka 46 842 Kč.
Dar bude použit jako příspěvek na pracovně-tréninkový program pro handicapované a na podporu zaměstnávání handicapovaných. Organizace zároveň od skupiny ORLEN Unipetrol obdržela víčka, která zaměstnanci odevzdali ve sbírce realizované přímo v areálech společnosti.
 
  • Lidem se zdravotním postižením v péči spolku Pojďte dál v Neratovicích
Celkově se pro ně vybrala částka 36 842 Kč.
Za finanční příspěvky pořídí nové pracovní pomůcky a prostředky pro klienty s mentálním postižením.
 

ORLEN Unipetrol Splnena Prani Katarzyna Woś

Foto: Katarzyna Woś, místopředsedkyně představenstva skupiny ORLEN Unipetrol a předsedkyně správní rady Nadace ORLEN Unipetrol.

Skupina ORLEN Unipetrol

je největší rafinérskou a petrochemickou společností v Česku. Zaměřuje se na zpracování ropy a na výrobu, distribuci a prodej pohonných hmot a petrochemických produktů – zejména plastů a hnojiv. Ve všech těchto oblastech patří k významným hráčům na českém i středoevropském trhu. Do skupiny ORLEN Unipetrol spadají rafinérie a výrobní závody v Litvínově a Kralupech nad Vltavou, společnost Paramo se značkou Mogul v Pardubicích a Kolíně, neratovická společnost Spolana a dvě výzkumná centra v Litvínově a Brně. Součástí Unipetrolu je i síť čerpacích stanic Benzina ORLEN v Česku a na Slovensku. V Česku Benzina ORLEN provozuje 420 stanic a je největším řetězcem. Na Slovensku je Benzina ORLEN od svého vstupu v roce 2019 jedním z nejrychleji rostoucích řetězců a v současnosti má ve své síti již 20 stanic. Skupina ORLEN Unipetrol patří mezi největší firmy v České republice a zaměstnává více než 4 800 lidí. V roce 2005 se ORLEN Unipetrol stal součástí skupiny ORLEN, která je největším zpracovatelem ropy ve střední Evropě. Skupina ORLEN Unipetrol je aktivní v oblasti společenské odpovědnosti. Svou pozornost věnuje iniciativám zaměřeným na kultivaci a podporu udržitelného rozvoje, vzdělávání, místních komunit a životního prostředí.

Zdroj: ORLEN Unipetrol