Letošní březen měl o jeden pracovní den více, po očištění o počet pracovních dní došlo k nárůstu produkce pouze o 3,5 procent. Meziměsíčně průmyslová výroba po sezónním očištění lehce poklesla o 0,3 procent. „Existuje řada rizik, která by na současný vývoj mohla zapůsobit, nicméně výsledné hodnoty lze považovat za příznivé a potvrzují pokračování oživení,“ uvedl Bohuslav Čížek, analytik Svazu průmyslu a dopravy ČR. Podstatné podle něj je, že příznivé výsledky zakázek a produkce se promítají i do dalších částí ekonomiky.

Pozitivním faktorem je hodnota zakázek, která se udržela zhruba na 10 procentním tempu (10,2 %). Rostly zejména nové zakázky ze zahraničí (13,1 %). „Kromě mírnějšího posilování ekonomik našich obchodních partnerů, nárůst nových zakázek ze zahraničí svědčí o schopnosti našich firem prosadit se v mezinárodní konkurenci,“ uvedl Bohuslav Čížek. „Zlepšené výhledy německé ekonomiky, včetně ekonomiky celé euro zóny či slabší kurz eura mezi podpůrné faktory samozřejmě také patří,“ dodal analytik SP ČR.

Růst průmyslové výroby a pozitivní očekávání zaměstnavatelů potvrzují i šetření SP ČR za 1. čtvrtletí 2015. Jejich výsledky lze nalézt na stránkách SP ČR v sekci „ankety a šetření“. Produkce, investice a zakázky zůstávají nadále v kladných hodnotách a drží si pozice vytvořené v posledním roce. Nicméně určitá míra opatrnosti ohledně temp růstu pro druhé čtvrtletí 2015 mezi podniky zůstává. Potvrzují to i výsledky indexu nákupních manažerů či konjunkturálních průzkumů.

Pohled na odvětvovou strukturu potvrzuje, že kladné hodnoty se udržují ve většině odvětví průmyslu. To lze považovat za další pozitivní znak stabilizace ekonomiky a posilování pozice průmyslu. Dominantním přispěvatelem k růstu zůstává podle zakázek výroba motorových vozidel. Kromě automobilové produkce si příznivé hodnoty růstu udržuje i „výroba počítačů, elektronických a optických zařízení“, „výroba pryžových a plastových výrobků“ či „výroba kovových konstrukcí“. Záporné hodnoty byly patrné v sektorech „těžba a dobývání“ či „tisk a rozmnožování nosičů“.

 

Zdroj: BusinessInfo.cz