Zaměstnavatelé poukázali na některé praxi zatěžující problémy, které nevyřešila ani novelizace zákoníku práce. „Je pro mne důležité slyšet názory zaměstnavatelů. Uvědomuji si, že legislativu je třeba dále zjednodušit, aby byla srozumitelnější a jednoznačnější,“ uvedl Jaromír Drábek.

Z diskuse vyplynulo několik variant řešení, která by mohla odstranit některé problémy současného stavu řetězení pracovních smluv. „Nyní budeme s těmito variantami pracovat a chceme je projednat v našich exportních týmech a konfrontovat je se zkušenosti našich členských firem,“ uvedl Pavel Juříček, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

-red-