Průmyslová produkce v únoru dle dat Českého statistického úřadu vykázala relativně pozitivní výsledek. Z pohledu meziročního srovnání zaznamenala růst ve výši 4,7 %. Na tomto růstu se podílel nárůst počtu pracovních dnů. Dosažený výsledek představuje pozitivní zprávu ve smyslu větší produkce v ekonomice. Důležité je, že po očištění o počet pracovních dnů činí únorové meziroční tempo růstu již jen 0,3 % (růst průmyslové produkce za leden upraven na 0,6 %). Meziměsíčně po sezónním očištění průmyslová produkce klesla o 0,1 %. Tahounem růstu tradičně zůstává výroba motorových vozidel a výroba elektrických zařízení.

Svaz průmyslu a dopravy ČR ve své členské základně zaznamenal nárůst optimismu co se týká zakázek a stabilizace finančních trhů. Nárůst optimismu potvrzuje také index nákupních manažerů PMI, který v únoru (50,5b) a březnu (52,1b) rostl, stále však se nejedná o hodnoty dlouhodobého trendu.

Hodnota nových zakázek v únoru meziročně vzrostla o 10,5 %, ve složení růstu zakázek ze zahraničí o 15,1 % a růstu tuzemských zakázek o 1,9 %. Tempo růstu zakázek tak v porovnání s lednem zpomaluje. Za pozornost stojí skutečnost,že se rozdílně vyvíjí domácí a zahraniční zakázky, kdy zpomalilo zejména tempo růstu domácích zakázek. Svědčí to o klíčovém významu exportu pro tuzemský průmysl. Stále však se jedná o dvojciferné číslo naznačující, že minimálně následující dva měsíce průmyslová produkce si hodnoty růstu udrží. Varovný signál nejistoty představuje pohled na vývoj zakázek a produkce v Eurozóně a Německu. Některé statistické indikátory ukazují na zpomalení průmyslové produkce a pokles zakázek, kde v Německu v únoru propadla dle informací Bloombergu průmyslová produkce meziročně o 1 %. Pokles indexu nákupních manažerů PMI za Eurozónu a Německo rozhodně optimismu nepřidává.Českému průmyslu se však díky své konkurenceschopnosti daří v zahraničí zakázky získávat, stále zde ale zůstává výrazná provázanost na vývoj klíčových obchodních partnerů.

Zahraniční obchod si udržuje výrazné přebytky obchodní bilance (dohromady za leden a únor dosáhl 57,9 mld. Kč; meziročně o 26,5 mld. více) při zachování rychlejšího meziročního růstu vývozu (v únoru +15,2%) před dovozem (v únoru +8,8%). Prozatím se tak naplňují naše předpoklady o kladném příspěvku této složky k HDP. Statisticky byl potvrzen nákladový tlak v oblasti cen energií, kdy například dovoz ropy vzrostl v hodnotovém vyjádření meziročně o 25,7 %, přestože naturálně klesl o 3,1%. Energetické vstupy jsou pro průmyslu klíčovou složkou nákladů.

Sektor stavebnictví pokračoval v poklesu produkce, když reálně meziročně klesla stavební produkce po očištění o počet pracovních dnů o 17,2 %, čemuž napomohl i nadprůměrně mrazivý únor 2012. Jedná se o velmi nepříznivou zprávu. Žádné signály hovořící o blízkém oživení tohoto sektoru se zatím neobjevují.

Bohuslav Čížek, Svaz průmyslu a dopravy ČR