Největší část projektu je zaměřena na podporu sociálního dialogu na regionální úrovni na:

  • odvětvové svazy a potažmo členské podniky, jejich potřeby;
  • zastupování v tripartitě na úrovni kraje;
  • na monitoring kolektivního vyjednávání v regionu;
  • na informování o činnosti SP na úrovni krajů i z krajů směrem na úroveň národní.

Konkrétní aktivity podpory regionálního sociálního dialogu

  • kulaté stoly, besedy, diskuse s odborníky;
  • vzdělávání pro odvětvové svazy a členské podniky v oblasti sociálního dialogu;
  • diskusní kluby v regionu s pracovníky sekretariátů SP;
  • sběr dat potřebných pro analytické činnosti týkající se sociálního dialogu.

Podpora sociálního dialogu na regionální úrovni bude realizována prostřednictvím 7 regionálních zastoupení SP ČR. Kontakty na jednotlivá regionální zastoupení naleznete na webu SP ČR.

V případě dotazů či podnětů ohledně projektu či portálu socialnidialog.cz se prosím obraťte na koordinátorku projektu Ing. Alici Čechovou (acechova@spcr.cz, tel: 225 279 802).