Svaz průmyslu a dopravy ČR vítá skutečnost, že vláda ve středu 29. června přijala novelu zákoníku práce. „Návrh novely zákoníku práce obsahuje řadu bodů, které jsme dlouhodobě požadovali. Pro zaměstnavatele je podstatné, že úpravy zvýší flexibilitu pracovního trhu, což je dobré pro konkurenceschopnost našich firem,“ uvedl Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Novela zvyšuje maximální rozsah práce na dohodu a mění odstupné při propuštění, zaměstnávání na dobu určitou či zkušební dobu. Návrh zvyšuje časový limit na dohodu o provedení práce z nynějších 150 hodin za rok na 300 hodin ročně. Novela zároveň nastavuje strop měsíčního příjmu na základě dohody o provedení práce na 10 000 korun. Z příjmů do této částky se nebude platit zdravotní a sociální pojištění. Zákon nově umožňuje prodloužení zkušební doby u vedoucích a klíčových zaměstnanců na šest měsíců místo tří měsíců pro ostatní zaměstnance.

„Prosazovali jsme prodloužení zkušební doby pro vedoucí zaměstnance na 6 měsíců, znovuzavedení institutu dočasného přidělení zaměstnance i rozšíření možnosti výplaty mzdy v zahraniční měně. Pokud novela tyto naše požadavky zahrnuje, považujeme to za dobrou věc,“ uvedl Jaroslav Hanák.

Výše odstupného se nově má řídit počtem odpracovaných let. Člověk, který odpracuje v podniku méně než rok, při propuštění dostane jeden průměrný měsíční plat. Pokud bude ve firmě od jednoho do dvou let, náležet mu budou dva platy. Když odpracuje více než dva roky, dosáhne jako dosud jeho odstupné výše tří průměrných výdělků. Práce na dobu určitou by podle novely neměla přesáhnout tři roky a u stejného podniku by se neměla opakovat víc než třikrát po sobě.

„Mezi naše požadavky patřily i možnost výpovědi zaměstnance v době pracovní neschopnosti, pokud zásadně poruší léčebný režim. Je správné a logické, že pokud firmy hradí tři týdny nemocenského svého pracovníka, měly by mít právo reagovat na zneužití náhrady mzdy v době nemoci jeho propuštěním. Ačkoliv se zjednodušují výpovědní důvody, neznám podnikatele, kteří by nabírali nové lidi, aby je zas pro nic za nic propouštěli,“ uvedl Jaroslav Hanák.

Nad rámec návrhu novely usiluje Svaz průmyslu a dopravy ČR o zavedení kurzarbeitu a kont pracovní doby. Zatímco v případě kurzarbeitu panuje určitá shoda mezi sociálními partnery, v případě kont pracovní doby bude nutné přezkoumat, zda neodporuje regulím Evropské unie.

Zdroj: www.spcr.cz

-red-