Anketního výzkumu se účastnilo 120 firem z České republiky. Nejpočetnější byly společnosti zpracovatelského průmyslu (48 procent) a z dopravy (12 procent).

Z dat vyplývá, že takzvané daňově zvýhodněné benefity nabízí svým zaměstnancům stejně jako v loňském roce drtivá většina oslovených společností (98 %). Obdobný výsledek zaznamenaly i daňově nezvýhodněné benefity. Nejoblíbenějším daňově zvýhodněným benefitem je vzdělávání, následované poskytováním stravenek a penzijním připojištěním. Všechny tři benefity zaznamenaly oproti loňskému roku mírný nárůst. Stejně jako loni je nejvíce rostoucím benefitem vzdělávání (+ 5 % společností). Penzijní připojištění a životní pojištění se těší stálé oblibě – penzijní připojištění poskytuje 74 % společností, životní pojištění 43 %.

Nabídka daňově nezvýhodněných benefitů je podobná jako minulé roky s mírným úbytkem, který však může být zatím považován nejvýše za náznak tendence. Nejčastěji poskytovaným benefitem jsou služební auto, mobilní telefon a pitný režim.

Nejrozšířenějším pracovním benefitem v kategorii daňově nezvýhodněných benefitů je používání služebního automobilu a mobilního telefonu i k soukromým účelům – tuto výhodu nabízí dle zjištění ING Pojišťovny 75 procent společností. Následuje podpora pitného režimu (71 %), daňově neuznatelných forem vzdělávání (65 %), věcné dary či jednorázové odměny (64 %), benefity v oblasti sportu (39 %), třináctý plat (37 %) a zaměstnanecké půjčky (36 %). Všechny čtyři hlavní benefity této kategorie však oproti loňskému roku zaznamenaly pokles.

Z dalších motivačních nástrojů pro zaměstnance využívají firmy nejčastěji finanční bonus na základě výkonnosti jednotlivců (32 %), odměnu podle odpracovaných let za věrnost (14 %) a týden dovolené či placeného volna navíc (9 %). Ekonomická situace se letos zlepšila u 27 procent dotazovaných společností, u 30 procent se zhoršila. Tvrdí však, že na poskytování daňově zvýhodněných benefitů to nebude mít vliv. V případě daňově neuznatelných výhod se změna ekonomické situace sice projeví, ale prý nijak výrazně. Nejčastější reakcí (u 14 procent společností) bude rušení třináctých platů.

-red-

Co ohrozí poskytování pracovních benefitů v příštích měsících?

Diskutujte o tom pod tímto článkem nebo na Facebooku.