„V systému se točí ohromné mnohamiliardové částky, které jsou firmy nuceny kalkulovat do svých nákladů,“uvedl Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR v rámci dnešního X. Fóra Zlatá koruna. To se dnes uskutečnilo v pražském TOP Hotelu Praha za účasti předsedy vlády Petra Nečase a tří stovek účastníků z řad byznysu, státní a veřejné správy, diplomatů a zástupců nevládních organizací.

Jak připomenul Jaroslav Hanák, korupce se stala součástí ekonomické kalkulace podniků, která musí počítat s průměrnou výší úplatku z hodnoty veřejné zakázky kolem 16 procent, přičemž nejčastěji poskytovaný úplatek je na úrovni deseti procent. V řadě případů dosahují však úplatky od několika desítek procent až po 100 procent z hodnoty zakázky.

Jak vyplývá z šetření Svazu, zaměstnavatelé očekávají od vlády intenzivnější potírání korupce a její dosavadní kroky hodnotí jako nedostatečné a zatím nepřinášející efekt. „Podle třetiny zástupců byznysu se korupční situace v naší zemi letos dokonce zhoršila,“ poukázal Jaroslav Hanák na jarní šetření Svazu mezi 1600 členskými firmami.

Zástupci firem poukazují na fakt, že korupce pošlapává pravidla korektní hospodářské soutěže, narušuje principy tržního hospodářství a znevýhodňuje poctivé hráče na trhu. „Nejméně čtvrtina tuzemských podnikatelů tvrdí, že prohrála boj s konkurencí tím, že ti druzí upláceli,“ poznamenal v této souvislosti Jaroslav Hanák.

V současném korupčním prostředí jsou podnikatelé nuceni přizpůsobovat se poměrům a stávají se součástí korupční mašinérie. Jen ve stavebnictví si zhruba 40 procent ředitelů firem nedokáže představit získání veřejné zakázky bez úplatku.

Ve svém vystoupení na X. Fóru Zlaté koruny připomenul šéf Svazu, že korupce je vztah nabídky a poptávky, přičemž nejsilnější poptávka je ve státní a veřejné sféře. „Největší korupční hrozby pro podnikání pocházejí z veřejné a státní sféry, ať už jde o korupci v nejvyšších politických patrech, velkou korupci kolem veřejných zakázek nebo o úplatky úředníků. Až daleko za nimi je soukromá sféra, což potvrzují naše šetření“ uvedl Jaroslav Hanák.

Poukázal na to, že k získání úplatku slouží řada metod, včetně úmyslného nadhodnocení zakázky (například při nákupech zařízení) či (například v osobní dopravě) záměrně podhodnocená cena vypsané veřejné zakázky.

Zaměstnavatelé nepříznivě hodnotí politické poměry, zejména pak to, že koalice je příliš zmítána parciálními stranickými zájmy a nemá nedostatečný tah na bránu. Vládnou mezi nimi obavy z radikalizace společnosti a rezignace na demokratické procesy. „Pokud politici nevyšlou jasné silné signály vůči veřejnosti, rezignace na demokratické procesy se bude prohlubovat a budeme svědky další radikalizace společnosti a nestability politického systému. To by bylo špatné pro byznys, pro reformy a nakonec i pro občany,“ uvedl Jaroslav Hanák.

Svaz průmyslu a dopravy navrhnul prostřednictvím svého prezidenta několik opatření na účinnější potírání korupce. „Chceme vynutitelnou legislativu, problém této republiky není v její nedostatečné tvrdosti. Mnohdy platí, že všichni zúčastnění se chovají protiprávně, jen spoléhají na praxi, že se jim nic nestane,“ uvedl Jaroslav Hanák.

Za účinný přístup považují představitelé nejsilnějšího zaměstnavatelského svazu v zemi, že korupci nelze potírat jen tvrdými zákony a morálkou. „Proti penězům lze účinně bojovat jen penězi. Peníze poráží peníze! Proto se kloním k názoru, že třeba využít veškeré možnosti, jak rozbíjet struktury vedoucí ke korupci i finanční motivací,“ uvedl Jaroslav Hanák. Podpořil návrh beztrestnosti toho, kdo oznámí korupční chování. V logice věci jde však ještě dál a navrhuje i provizi pro toho, kdo oznámí korupci.

Zaměstnavatelé upozorňují na to, že korupce vzniká v úzkých místech vzniku zákonů. „Nepřehledná legislativa je podhoubím korupce. Potřebujeme proto zákony srozumitelné, stručné a přehledné, které jasně definují pro každého, jak se chovat“ uvedl Jaroslav Hanák.

Zaměstnavatelé již dlouhou dobu volají po očištění legislativního procesu, po odstranění překotného přijímání zákonů, a to bez odborné diskuse, a různé poslanecké návrhy bez dostatečné doby k připomínkovému řízení a bez využití nástrojů jako je RIA (Regulatory Impact Assessment) a CIA (Corruption Impact Assessment).

S korupcí souvisí přebujelá, málo výkonná, nemotivovaná a nedostatečně fungující státní a veřejná správa. „Je nutné přijmout služební zákon, aby vysocí úředníci nebyli v přímém vleku politických stran,“ uvedl šéf Svazu.

Zaměstnavatelé volají také po mnohem vyšší transparentnosti, což se týká jak veřejných zakázek, tak i všech výdajů státní a veřejné správy. „Účinné by bylo povinné zveřejňování daňových přiznání politiků, vysokých úředníků ministerstev, hejtmanství, magistrátů a městských úřadů,“ navrhuje Jaroslav Hanák.

Prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR navrhnul, že jeho organizace by mohla sehrát díky své autoritě a váze v tuzemském byznysu roli „protikorupčního ombudsmana“. „Nabízíme naši veškerou váhu k tomu, že sehrajeme roli podnikatelského ombudsmana. Máme nástroje k tomu, abychom monitorovali podnikatelskou realitu, vyslechli a shrnuli jevy, které se v oblasti korupce vyskytují a napomohli situaci řešit,“ uvedl Jaroslav Hanák.

Zdroj: www.spcr.cz