Drama se však nekoná a řada odvětví dokonce očekává, že výroba by se mohla udržet na úrovni loňského roku. Situace by se ovšem mohla změnit, pokud by došlo k negativnímu vývoji v eurozóně. Firmy se také obávají zhoršení dostupnosti úvěrů a mají kritické výhrady ke stavu podnikatelského prostředí, které se podle nich v zásadě nelepší.

Takové jsou závěry společného pravidelného čtvrtletního dotazníkového šetření Svazu průmyslu a dopravy ČR a České národní banky. Uskutečnilo se v průběhu prosince a na otázky odpovědělo 192 respondentů z nefinančních podniků.

Podniky nepanikaří a není mezi nimi patrný hluboký pesimismus. Na současnou situaci jsou lépe připraveny, než tomu bylo v letech 2008 a 2009 a podle toho se také chovají,“ uvedl Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Co omezuje růst podniků

Jak vyplynulo z šetření, na podniky působí řada faktorů, které omezují jejich růst. Největší meziroční zhoršení hlásí u cen energie (nárůst uvádí 73 % respondentů) a cen materiálů a surovin (55 %). Firmy pociťují i zostření konkurenčního prostředí (uvádí to 34 % respondentů). Nedostatečnou poptávku, zejména domácí, zmiňuje 32 procent tuzemských podniků. „Domácí poptávka dupla na brzdu. Podepsaly se na tom vládní úspory a některé reformy, nárůst nezaměstnanosti a nejistota mezi obyvatelstvem, které odkládá spotřebu,“ uvedl Radek Špicar.

Snížení domácí poptávky bylo patrné zejména koncem loňského roku, na zhoršení situace poukazovalo výše uvedených 32 %, zatímco zlepšení zmiňovalo pouze 10 % respondentů, oproti 19 % například druhéhu čtvrtletí loňského roku.

V letošním roce poroste počet těch podniků, u nichž dojde ke snížení objemů zakázek. V prvním pololetí 2012 předpokládá až 27 % podniků pokles zakázek. Pozitivní zprávou je, že takřka třetina podniků (31 %) předpokládá naopak zvýšení objemů zakázek.

Opatření firem

Na ekonomickou situaci reagují podniky mixem restrukturalizačních opatření. Zhruba pětina respondentů jako klíčové opatření uvádí snižování nákladů, šestina akcentuje zvyšování produktivity práce a další šestina hledání nových trhů. „Je pro nás určité překvapení, jak vysokou důležitost přikládají podniky hledání nových trhů. Je patrné, že se snaží diverzifikovat export mimo trhy Evropské unie,“ uvedl Radek Špicar.

Vedle toho respondenti zmiňovali v rámci chystaných opatření zesílení marketingových aktivit (8%), snižování investic (7%), zvyšování kvalifikace (7%) či investice do inovací (7%).

Nepříliš dobrou zprávou je to, že investiční činnost bude v letošním roce nižší, než tomu bylo vloni. Snížení investičních aktivit uvádí 45 % procent respondentů, zatímco vyšší investice jen třetina z nich. „Mezi podniky je zřejmá opatrnost a některé z nich pro letošek omezují investice,“ uvedl Radek Špicar.

Zaměstnanost, mzdy, ceny

V případě zaměstnanosti podniky avizují pro celý rok snížení počtu pracovníků o 0,56 %. Přitom v prvním čtvrtletí roku by mělo docházet k větší redukci počtu pracovníků, a to o 1,21 %.

Pro letošek se nedá předpokládat, že by podniky výrazně zvyšovaly mzdy. Očekávaná změna pro celý rok 2012 dosahuje pouze 1,65 %. Přitom v šetření na počátku loňského roku podniky odhadovaly nárůst mezd pro letošek ve výši 2,46 %.

Šetření zjišťovalo také očekávaný vývoj cen. Podniky předpokládají, že v letošním roce vzrostou ceny výrobků o 2,47 %. Ovšem ceny hlavních výrobních vstupů poskočí téměř dvojnásobně oproti výstupům (3,91 %).

Dostupnost úvěrů

Podniky vyjadřují obavy, že se jim zhorší dostupnost úvěrů pro příštích dvanáct měsíců. Jestliže v první polovině loňského roku nebyla tato otázka na pořadu dne, ve třetím čtvrtletí 2011 již tuto obavu vyjadřovalo sedm procent respondentů. V prosinci 2011 očekává pro následujících dvanáct měsíců zhoršení dostupnosti již 13 % podniků.

Podnikatelské prostředí

V kvalitě podnikatelského prostředí se koncem loňského roku oproti roku 2010 nic moc k lepšímu nezměnilo. Mnozí zaměstnavatelé mají naopak dojem, že v řadě oblastí došlo dokonce ke zhoršení. Týká se to úrovně legislativy (o zhoršení hovoří 25 % respondentů, oproti pouhým 2%, uvádějícím zlepšení). Podle více jak pětiny respondentů (22%) se zhoršila dopravní infrastruktura, pouze 6% zmiňuje zlepšení. Podobný podíl je i v případě hodnocení korupce (21 % uvádí zhoršení, 3% zlepšení stavu), byrokracie (20%, oproti 1%) či vymahatelnosti práva (18 %, oproti 4%).

Přitom právě úroveň legislativy, vymahatelnost práva a byrokracie jsou top oblastmi, které podle respondentů ovlivňují kvalitu podnikatelského prostředí.

Závěry šetření najdete na webové adrese Svazu průmyslu a dopravy ČR: www.spcr.cz

-mmo-