Svaz  je významným sociálním partnerem, který dlouhodobě spolupracuje s Paktem zaměstnanosti Libereckého kraje. Prostřednictvím regionální manažerky, která se aktivně podílí na práci pracovní skupiny pro vzdělávání a pracovní skupiny pro sociální oblast. Zároveň byla dohodnuta i spolupráce se SP ČR i na projektu Predikce trhu práce (KOMPAS).

“Vzájemná spolupráce všech zúčastněných směřuje k naplňování Strategie rozvoje lidských zdrojů Libereckého kraje,” poznamenala regionální manažerka SP ČR pro Liberecký a Královehradecký kraj Naďa Vojtíšková.

Setkání zástupců všech paktů v Liberci se připravuje na 4. května 2017, které naváže na říjnové v Ústí nad Labem. Předběžně je přislíbena účast ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové, hejtmana Libereckého kraje Martina Půty a generální ředitelky Úřadu práce ČR Kateřiny Sadílkové. Pozváni jsou i další zástupci centrálních orgánů (MPSV, Úřad práce ČR, Hospodářská komora ČR, Národní vzdělávací fond, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, atd.). V programu setkání budou zařazeny body, týkající se zejména aktuální situace na trhu práce, role paktů zaměstnanosti, realizace projektů, spolupráce paktů, vzájemná výměna zkušeností

Více informací o Paktu zaměstnanosti Libereckého kraje najdete na webových stránkách.

Zdroj: www.spcr.cz

-lhe-