„Další problém s přebujelou státní správou vidíme v tom, přebírá lidi z firem. Průměrná mzda ve státním sektoru je vyšší než v byznysové sféře, která na úředníky vydělává a živí je. Důležité je také zajistit vyšší zefektivnění a zeštíhlení státní správy,“ doplňuje Jaroslav Hanák.

ROZPOČET

„Podpora vzdělanosti, vývoje a výzkumu a výstavba infrastruktury zůstávají našimi rozpočtovými prioritami,“ říká Jaroslav Hanák.

„Nelíbí se nám nápady na zavádění různých forem nových daní či hledání jiných cest, jak vzít prostředky z produktivní sféry. Připomeňme si, že vláda slíbila na začátku svého působení daně nezvyšovat. Místo toho tady máme ambiciózně vysokou sazbu digitální daně s navrženou téměř nulovou legisvakancí. Vláda také prodlužuje lhůtu pro vratku DPH. Také chce sáhnout na rezervy zdravotních pojišťoven, ze kterých plánuje rozdávat jiným resortům. Toto nejsou dobré signály o zdravém a rozumném hospodaření země,“ komentuje Jaroslav Hanák.

ČERPÁNÍ EU FONDŮ

„Pomalu se blížíme konci stávajícího programového období pro čerpání EU dotací. Chceme, aby vláda předložila opatření k zajištění vyčerpání. Které oblasti vidí, jako schopné čerpat a které ne? Chceme, aby nám takovýto makro přehled vláda předložila každého půl roku. Kolik a kde jsme schopní čerpat,“ říká viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj.

„S ohledem na špatnou zkušenost se začátkem aktuálního programovacího období opětovně vyzýváme vládu, aby se důsledně zaměřila na příští programové období. Je potřeba, aby maximálně zjednodušila čerpání, upravila a sjednotila kontrolu budoucích programů. Musí také zajistit dostatečnou personální kapacitu pro hladkou přípravu i průběh nového programového období,“ pokračuje Jan Rafaj.

Zdroj: www.spcr.cz