AKTUÁLNÍ EKONOMICKÁ SITUACE, VÝPADEK PŘÍJMŮ FIREM, NÁRŮST RIZIKA DRUHOTNÉ PLATEBNÍ NESCHOPNOSTI

„Charakter koronavirové krize je bezprecedentní. Řadě firem vypadla ze dne na den velká část nebo celé tržby. K tomu se přidaly zvýšené náklady na ochranné pomůcky, hygienická opatření, logistiku či vyšší zásoby. Firmy najednou přišly o část zaměstnanců, kteří zůstali doma s dětmi, nebo nemohli přijet z okolních zemí. Teď je vidět, že přicházejí o zakázky a zdroj budoucích příjmů. V takové situaci je nezbytné, aby stát dal firmám jistotu, že pomoc ze schválených programů bude pokračovat. Tím jim dá prostor pro rychlejší rozjezd a návrat do normálu,“ vysvětluje Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

RYCHLÉ SPUŠTĚNÍ COVID III A COVID PLUS, JEDNODUCHÁ ADMINISTRACE

„Podniky potřebují získat přístup k hotovosti, aby mohly platit své závazky. V tomto ohledu zatím pomoc státu nefungovala rychle a dostatečně. Programy Covid I a Covid II firmám podle našeho průzkumu vůbec nepomohly. Program Covid III se spustil až po dvou měsících od začátku krize,“ dodává Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

ZAMĚSTNANOST A PROGRAM ANTIVIRUS

„Řada firem se teprve do problémů dostává. Proto po vládě chceme, aby program Antivirus prodloužila až do konce srpna a zároveň umožnila jeho využívání všem firmám bez ohledu na jejich velikost. Podniky budou mít v následujících měsících problémy různého charakteru. Proto by firmy měly mít možnost si podle své situace vybrat jeden z více možných nástrojů. Aktuálně tedy mezi režimem B a C, tedy příspěvkem na mzdu nebo dočasným prominutím odvodů za zaměstnavatele. Oba režimy by měly dočasně fungovat souběžně. Teprve po několika měsících může vláda důkladně vyhodnotit praktické využívání obou režimů a nastavit finální a dlouhodobý model,“ říká Jan Rafaj, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

HYGIENICKÁ PRAVIDLA

„Dlouho jsme vyzývali úřady, aby firmám řekly, jaká hygienická opatření musí na pracovištích zajistit. Nakonec jsme takový manuál sestavili sami na základě best practice z našich členských firem, včetně nadnárodních korporací. Zapracovali jsme do něj i připomínky odborníků z ministerstva zdravotnictví a hygienických stanic. Manuál je dobrovolný, ale věříme, že přispěje k tomu, že se zaměstnanci nebudou bát návratu do práce,“ vysvětluje Jan Rafaj, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

PŘESHRANIČNÍ POHYB

„Svaz průmyslu oceňuje, že mnohá omezení týkající se přeshraničního pohybu zboží a osob byla již zmírněna. Je však o to důležitější, aby kroky byly koordinované se sousedními zeměmi a opatření tak byla plně funkční a ze strany samotných pracovníků a firem splnitelná. Přední podnikatelské svazy Česka, Německa, Slovenska, Rakouska a Polska v minulém týdnu apelovaly na vlády, aby při úpravách a postupném uvolňování režimu na hranicích braly v úvahu popsané požadavky firem, které pro své fungování potřebují hladký pohyb zboží i osob přes hranice. Průchodnost hranic se musí dál zvyšovat,“ upozorňuje prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák.

POŘÁDÁNÍ VELETRHŮ

„Veletrhy se zatím nenachází v žádné fázi uvolňování, což je pro tento obor devastující. Ztráty veletržních společností jsou již nyní v řádech mnoha set miliónů korun. Prodlužování nejistoty ze strany vlády kolem konání veletrhů vytváří neřešitelnou situaci při přípravě jednotlivých akcí, která trvá několik měsíců. Například MSV a další veletrhy zaměstnávají jen v Brně 1500 – 2000 osob a jsou platformou pro podporu ekonomiky. Je proto třeba vyjmout veletrhy z mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví o zákazu hromadných akcí,“ vysvětluje Jaroslav Hanák.

VZDĚLÁVÁNÍ

„Pravidla pro otevírání škol budou znamenat komplikaci návratu do práce pro mnohé pracovníky a zcela neeliminují dlouhodobé výpadky zaměstnanců. Ne všude totiž pracují rodiče dle časového harmonogramu povolení vstupu žáků do škol, v řadě škol nastavená pravidla odrazují či neumožňují v podstatě žáka do školy reálně dát. Je proto zcela nezbytné zajistit kvalitní online vzdělávání, jako základní veřejnou digitální službu. To umožní zřizovatelům a ředitelům škol flexibilně fyzickou výuku s on-line opatřením podle specifických možností školy. Zamezí také, aby se vzdělávací zátěž přenášela na rodiče pracující v režimu home office, kteří pak nemohou plně věnovat vlastní práci,“ upozorňuje Milena Jabůrková, viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy ČR zodpovědná za oblast školství.

VALORIZACE ZVLÁŠTNÍHO PŘÍPLATKU A PŘÍPLATKU ZA PRÁCI VE ZTÍŽENÉM PRACOVNÍM PROSTŘEDÍ

„Jsme pro, aby například zaměstnanci ve zdravotnictví, záchranných složkách nebo sociálních službách dostali mimořádné odměny, protože mnozí z těchto lidí byli v souvislosti s pandemií koronaviru vystaveni nesmírné zátěži. Nesouhlasíme ale s návrhem valorizace zvláštního příplatku a příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí, protože je navrhováno jako plošné a trvalé opatření namísto jednorázového a cíleného, které by bylo namístě s ohledem na výjimečnost a dočasnost situace,“ komentuje Jan Rafaj, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Zdroj: www.spcr.cz