České firmy si však na Ukrajině musí teprve najít vhodného kandidáta na neobsazená pracovní místa. SP ČR teprve potom může administrativně pomoci při vyřizování žádostí. Zaměstnavatelé s předem vytipovanými ukrajinskými pracovníky si tedy mohou zajistit požadované dokumenty potřebné k podání žádosti na SP ČR. Žádost o zařazení do projektu mohou zaměstnavatelé podat prostřednictvím datové schránky, poštou nebo zaslat na e-mailovou adresu rezimukrajina@spcr.cz.

Praktické informace firmy:
Podmínky pro přijetí žádosti o kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny
Žádost o zařazení do Režimu Ukrajina

Zdroj: SP ČR