koronavirus graf dopady celý 01

Svaz průmyslu a dopravy ČR vyjednává s vládou, jak může stát pomoci firmám a jejich zaměstnancům, kterých se týkají opatření proti šíření koronaviru Covid-19. Bleskový průzkum Svazu průmyslu, který se uskutečnil těsně před tím, než vláda vyhlásila uzavření škol a zákaz hromadných sportovních a společenských akcí, ukázal, že dopady pociťuje více než třetina oslovených firem.

V karanténě má jednoho nebo více zaměstnanců třetina z 347 firem, které na otázku odpověděly. Opatření proti šíření koronaviru také už narušují, nebo brzy naruší činnost řady podniků. Problém s dodávkami součástek, komponentů nebo surovin a s tím související růst jejich cen už pociťuje nebo očekává 37,5 % z 357 společností, které odpověděly na otázku. Druhou nejčastěji zmiňovanou komplikací jsou problémy s dopravou a logistikou, kterou uvedlo 36,4 % firem.

„V praxi to znamená, že firmy sice mají zakázky, ale mohou mít problém s jejich výrobou a dodáním. Je to jeden z případů, kdy by firmám stát mohl pomoci. Výhledově ale firmám hrozí i výpadek v zakázkách. V průzkumu uvedlo 35 procent firem, že už se kvůli koronaviru potýká nebo bude potýkat s rušením objednávek a poklesem poptávky,“ uvádí Jitka Hejduková, ředitelka Sekce zaměstnavatelské Svazu průmyslu a dopravy ČR. Pětina podniků uvedla, že v souvislosti s koronavirem se mohou dostat do problémů s cash flow.

koronavirus graf karanténa 01
Podniky jsou zatím opatrné s vyčíslením finančních dopadů opatření proti šíření koronaviru. Řada firem zvládá karanténní opatření řešit tím, že postižení zaměstnanci, u nichž je to možné, pracují z domova. Nejčastěji firmy v průzkumu vyčíslily dopady v řádu desítek nebo nižších stovek tisíc korun.

Situaci firmám neusnadňuje ani aktuální nařízení Donalda Trumpa. “Zákaz cest občanů EU do USA může prohloubit komplikace některým firmám, pokud mají například rozjednané obchody s americkými partnery. Zkomplikovat může i poskytování podpory a servisu k dodaným výrobkům a řešením. Na druhou stranu na rozdíl od některých jiných trhů jsou zde společnosti zvyklé jednat na dálku, a mnoho věcí můžou české firmy vyřešit například pomocí videokonferencí. Je to ale negativní signál a odrazí se i na vývoji světových trhů a celkově to zvětšuje ekonomický dopad v této mimořádné situaci,” komentuje Lukáš Martin, ředitel Sekce mezinárodních vztahů.

Svaz průmyslu a dopravy ČR situaci ve firmách průběžně monitoruje. Na základě aktuálního vývoje pak bude s vládou diskutovat o dalších možných ekonomických kompenzacích.

Zdroj: www.spcr.cz