„K tomu je ale potřeba, aby ministerstvo zdravotnictví uznalo, které samoodběrové a samovyhodnocující testy jsou pro testování v podnicích vhodné. Dále musí být dostatek těchto testů na trhu, aby si je firmy měly možnost nakoupit během několika dnů. A za třetí musí vyřešit dotace. Tedy jestli budou firmy náklady na testy vykazovat zpětně, nebo se jim budou například odečítat z odvodů,“ říká Jan Rafaj, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Mnohé firmy, které měly tu možnost a mají své závodní lékaře nebo nasmlouvané poskytovatele zdravotních služeb, už testují své zaměstnance na Covid-19 delší dobu na vlastní náklady. Svaz průmyslu a dopravy s ministerstvem zdravotnictví proto vyjednal podporu a způsob úhrady testování. „Očekáváme tedy, že se v příštích dnech do testování zapojí ještě více firem. Stát jim to ale musí co nejvíce usnadnit,“ upozorňuje Jan Rafaj, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

I když firmy testují, mají nízké procento pozitivních zaměstnanců. „V podnicích se dodržují hygienická opatření přísněji než v běžném životě a často i nad rámec vládních nařízení. Zaměstnanci používají dezinfekce, nosí roušky a dodržují rozestupy. Firmy také na nejnutnější minimum omezily služební cesty a osobní kontakty se zákazníky. Pro pracovníky, u nichž to jejich práce umožňuje, se stal standardem home office. Zaměstnanci, kteří nemusí, na pracoviště zkrátka nechodí,“ připomíná Jan Rafaj.

Svaz průmyslu také vydal manuál hygienických opatření, který firmám pomáhá v nastavení protiepidemických pravidel. „Už na jaře podniky udělaly v řádu dnů posun v digitalizaci. Upravily také střídání směn tak, aby se lidé z jiných skupin nemíchali a nepotkávali se, a to ani v šatnách,“ dodává Jan Rafaj, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Zdroj: www.spcr.cz