„Je pro nás ctí, že můžeme být, jakožto Svaz, jedním z hlavních zakládajících partnerů nově vznikajícího Národního centra. Předpokládáme, že s ohledem na naši těsnou vazbu na zaměstnavatelské svazy a asociace, stejně jako na další členské subjekty Svazu, budeme schopni se širokým spektrem aktivit a následně i výsledků Národního centra seznamovat široké portfolio zejména malých a středních firem. Na druhé straně hodláme být pro Národní centrum jakýmsi indikátorem skutečných a konkrétních potřeb firem, které se již rozhodly koncept Průmyslu 4.0 ve svých provozech zavést nebo je toto rozhodnutí čeká v blízké době,“ komentovala podpis memoranda Dagmar Kuchtová, generální ředitelka Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Hlavními zakládajícími členy a iniciátory vzniku NCP 4.0 jsou ČVUT, VUT Brno, Siemens, Škoda Auto, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Hospodářská komora ČR, Středočeské inovační centrum a Jihomoravské inovační centrum.

Rektor ČVUT prof. Petr Konvalinka při této příležitosti uvedl: „Založení Národního centra Průmyslu 4.0 je dalším významným krokem k naplňování poslání Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT – sdružovat výzkumný potenciál vysokých škol a průmyslu k naplňování potřeb českého hospodářství.“

Cílem založení Centra, jehož rozšíření se plánuje i na brněnské VUT, je přispívat k zavádění principů Průmyslu 4.0 v České republice, obzvláště do malých a středních podniků. NCP 4.0 volně sdružuje akademické a výzkumné instituce s průmyslovými firmami a profesními organizacemi. Zaměří se na sdílení informací o technologických řešeních a dopadu technologického pokroku na společnost, bude organizovat semináře, konference a workshopy popularizačního i vědecky zaměřeného charakteru. NCP 4.0 bude též poskytovat stanoviska k zásadním technologickým, výzkumným a organizačním záležitostem týkajícím se oblasti Průmyslu 4.0 v ČR.

NCP 4.0 je přirozeně navázáno na projekty realizované v Testbedu pro Průmysl 4.0, který vzniká také na půdě CIIRC ČVUT a jehož první fáze byla dnes představena. Testbed představuje naprosto unikátní koncept zkušební výrobní linky, která díky variabilitě strojů, robotů a softwarových nástrojů včetně kombinace rozšířené i virtuální reality umožní testovat postupy Průmyslu 4.0 před jejich zavedením do reálné průmyslové výroby. Testbed bude postupně vybavován moderními technologiemi, které se blíží hranici současných technologických možností, a po plném dokončení se tak stane prvním svého druhu v Evropě.

„Slavnostní zahájení NCP 4.0, Testbedu pro Průmysl 4.0 představuje zásadní milník pro Průmysl 4.0 v ČR. Otevíráme zcela nové možnosti pro průmysl budoucnosti,“ shrnuje profesor Vladimír Mařík, ředitel CIIRC ČVUT, a pokračuje: „České malé a střední podniky budou mít díky této platformě otevřený přístup k technologiím a metodám a budou je moci využívat při budování „chytrých“ továren budoucnosti.”

Zdroj: www.spcr.cz

Sdělte nám svůj názor pod tímto článekm nebo na Facebooku.

-lhe-