IMG 2398
 

Cílem dvoudenní akce bylo představit region jako místo vhodné pro život, podnikání i zahraniční investice. Zároveň se jeho účastníci věnovali možnostem dalšího rozvoje spolupráce s místními firmami, řešení rozvoje vysokého školství, propojování výzkumných organizací a firem i diskusi o smysluplném využití starých průmyslových areálů. Druhý den fóra byl věnován možnostem využití potenciálu tradičně průmyslových oblastí v Ústeckém, Moravskoslezském a Karlovarském kraji a podpoře ze strany EU.

V obou dnech letošního podnikatelského fóra proběhly prezentace i workshopy za účasti zástupců ministerstev, představitelů regionálních institucí, firem, výzkumných institucí, škol, ale také zahraničních hostů.

V úvodu promluvil o podpoře vzdělávání či začínajících podnikatelů hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček: „S podnikáním jde ruku v ruce podpora vzdělání. Žádný podnik se neobejde bez kvalifikovaných lidí. Podporujeme tedy nejen střední školy, ale také řemesla. V letošním roce Ústecký kraj vyhlásil poprvé i dotační program pro začínající podnikatele, na který uvolnil z rozpočtu kraje 4 miliony korun“.

Na hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka navázala generální ředitelka SP ČR Dagmar Kuchtová a představila úspěchy a požadavky Svazu při řešení nedostatku kvalifikované pracovní síly, reformy vzdělávání a trhu práce. „Podařilo se nám prosadit řadu opatření, například povinné přijímací zkoušky do maturitních oborů či daňové úlevy pro zaměstnance, kteří vzdělávají žáky. Kromě iniciativy v oblasti legislativy pořádáme řadu akcí přímo v regionech, kde se snažíme motivovat ke studiu technických oborů žáky a studenty základních a středních škol a propojovat firmy se školami“.

Gabriela Nekolová, předsedkyně HSR-ÚK a zástupkyně zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK zhodnotila rozvoj podnikatelského prostředí v Ústeckém kraji za uplynulý rok: „V kraji se povedlo zrealizovat mnoho dobrého, v některých oblastech jsou jasně patrné příležitosti pro další rozvoj. Zmínit mohu význam nových zahraničních investic, jež byly zacíleny do našeho regionu, a které v loňském roce přesáhly částku 7 miliard korun a vytvářejí 1500 nových pracovních míst, zahájení realizace investice jihokorejské společnosti Nexen v průmyslové zóně Triangle či novou investici společnosti Unipetrol do výstavby nejmodernější polyetylénové jednotky v hodnotě 8,5 miliardy korun. Velký potenciál má i nový dotační program Ministerstva průmyslu a obchodu zaměřený na podporu regenerace a podnikatelského využití brownfieldů, a dotační program Ústeckého kraje zaměřený na podporu začínajících podnikatelů.“

Odpolední program prvního dne fóra byl věnován čtyřem specificky zaměřeným workshopům na téma „Rozvoj malého a středního podnikání“, „Výzkum, vývoj a inovace“, „Využití brownfieldů pro průmysl a podnikání“ a „Kvalifikovaná pracovní síla“.

Druhý den podnikatelského fóra byl věnován přípravě Strategie hospodářské restrukturalizace Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje, kterou v loňském roce zadala vláda ČR. Hosté fóra, včetně zahraničních, se věnovali diskusím o konkrétních rozvojových opatřeních a krocích, které realizaci hospodářské restrukturalizace v dlouhodobém horizontu podmiňují.

Podnikatelské fórum Ústeckého kraje se stalo tradicí a organizátoři již nyní plánují navazující jednání a realizaci navržených opatření, jejichž úspěšnost zhodnotí další ročník.

Více na http://www.forumusteckykraj.cz/podnikatelske/

Sdělte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.

-lhe-