Na pondělním jednání Rady hospodářské a sociální dohody České republiky delegace vedená prezidentem Svazu průmyslu a dopravy ČR Janem Rafajem projednala za zaměstnavatele především zavedení duálního vzdělávání do školského systému. Jeho návrh má ministerstvo školství již řadu měsíců na stole. Resortu zbývá už jen dořešit způsob, jak duální vzdělávání zavést do české legislativy a uvést tak systém do praxe.

„Svaz průmyslu a dopravy dlouhodobě prosazuje zavedení duálního vzdělávání do českého školství. Jde o systém, který na některých školách i díky naší iniciativě několik let pilotně funguje už v pěti českých krajích. Jsme přesvědčeni, že systém je i díky pozitivním zkušenostem ze zahraničí důkladně ověřen a připraven, proto by měl být co nejdříve zaveden do legislativy. Dlouhé diskuze o tom, zda jít cestou novely nebo samostatného zákona jen prodlužují termín předložení. Zároveň se nám zkracuje možnost schválit tuto změnu ještě za funkčního období stávajícího Parlamentu ČR. Za zaměstnavatele proto trváme na co nejrychlejším předložení zákona,“ komentuje prezident SP ČR Jan Rafaj. Více jsme o plánovaném zavedením systému duálního vzdělávání v Česku psali zde.

O DUÁLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

Duální vzdělávání umožní lepší provázání vzdělávacího systému s trhem práce a sladění poptávky ze strany firem s nabídkou absolventů. Jádrem návrhu je vytvoření dobrovolné duální větve odborného vzdělávání, v níž by odpovědnost za část toho, co se má žák naučit, přecházela přímo na firmu, která by poskytovala praktickou výuku v souladu se vzdělávacím programem žáka. Smlouvu o účasti v duálním vzdělávání by uzavírala přímo firma a žák (resp. rodič v případě nezletilých žáků). Firma by mohla žákovi nabízet kromě vzdělání i jiné motivační benefity, například firemní stipendium. Na druhou stranu by povinností firmy bylo zřídit a vybavit na své náklady vzdělávací středisko a stanovit a vyškolit instruktory, kteří se žákům budou věnovat.

VYSOCE KVALIFIKOVANÍ ZAMĚSTNANCI ZE ZAHRANIČÍ A SITUACE V ZEMĚDĚLSTVÍ

Jedním z dalších témat pondělní tripartity byl i aktuální stav v zemědělství, které je v Česku i dalších zemích Evropské unie vinou několika faktorů v ekonomicky velmi složité situaci. Podnikatelské svazy proto vyzvaly vládu, aby mobilizovala finanční prostředky a kritickou situaci řešila.

Zároveň tripartita projednala i návrh vlády na stanovení seznamu států, u jejichž občanů nebude potřeba k zaměstnání v ČR zvláštní povolení nebo zaměstnanecká karta. Zaměstnat vysoce kvalifikované pracovníky z Austrálie, Japonska, Kanady, Jižní Korey, Nového Zélandu, Spojeného království, USA nebo Tchaj-wanu tak bude pro firmy do budoucna výrazně snadnější. „Návrh odpovídá dlouhodobé snaze Svazu průmyslu dostat do Česka kvalifikované odborníky. Předpokládáme, že českým firmám to pomůže přitáhnout zejména pracovníky na vysoce kvalifikované pozice, jako jsou manažeři, specialisté a techničtí a odborní pracovníci. Jsme za tento návrh rádi a doufáme, že se brzy dočkáme rozšíření seznamu o další země,“ dodal prezident SP ČR Jan Rafaj.