Náměstek dále přiblížil připravované změny v poskytování stipendií i využívání šablon z Krajského akčního plánu na financování kariérních poradců.

Ing. Vojtíšková informovala o aktivitách RZ Liberec, například o velmi populárních akcích s názvem Živá knihovna povolání (nejbližší v České Lípě 21.-22. 9. 2017, Liberci 25. 9. 2017, Jablonci nad Nisou 6. 10. 2017, v plánu je i Hradec Králové a 13. 11. 2017 Trutnov) či workshopech ve spolupráci s CzechInvestem pro výchovné a kariérní poradce (nejbližší 11. 10. 2017 v KAMAXU, 17. 10. 2017 v Jablotronu či 7. 10. 2017 v Trutnově v ABB).

Velkou diskuzi vyvolalo téma reorganizace největší burzy škol a zaměstnavatelů EDUCA MY JOB, po které se již delší dobu volá.

Červnové setkání významných zaměstnavatelů, škol a institucí se zástupci Krajského úřadu Libereckého kraje bylo již 3. v řadě, které regionální zastoupení v Liberci na podporu technického vzdělávání zorganizovalo.

Další setkání plánuje na konci roku 2017. Bližší informace podá regionální manažerka pro Liberecký a Královéhradecký kraj Ing. Naďa Vojtíšková nvojtiskova@spcr.cz).

Zdroj: www.spcr.cz

Sdělte nám svůj názor pod tímto článekm nebo na Facebooku.

-lhe-