Mzdy jsou důležitou součástí návrhu rozpočtu. Svaz průmyslu souhlasí s dohodnutým navýšením mezd učitelů a se zvýšením mezd zdravotních sester. „Ostatní mzdy ve státní sféře by měly růst diferencovaně a maximálně o inflaci,“ dodává Jaroslav Hanák.

Vláda představila návrh rozpočtu, který prohloubí jeho schodek. „Zvyšuje výdaje, které ale kvůli pomalejšímu ekonomickému růstu pravděpodobně nebude schopna plně pokrýt z aktuálních daňových výnosů. To přináší riziko, že skutečný schodek státního rozpočtu bude příští rok vyšší, než tomu bylo loni a předloni. Podniky tak vnímají riziko, že vláda bude hledat dodatečné zdroje i z produktivní sféry, což ekonomickému růstu rozhodně nepřispívá,“ upozorňuje Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

„Vláda v minulém roce deklarovala, že má zabezpečeny veškeré potřebné finanční zdroje a že při sestavování rozpočtu zohledňuje ekonomické predikce, podle kterých bude ekonomický růst zpomalovat. Podle nás vláda při přípravě rozpočtu na roky 2019 a 2020 varování od zástupců zaměstnavatelů i odborné veřejnosti podcenila a nadále podceňuje. Nezodpovědně zvyšuje mandatorní výdaje, na které nemá zajištěné zdroje příjmů,“ upozorňuje na problém Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Vláda musí být v prvé řadě řádným hospodářem, zefektivňovat a digitalizovat své činnosti a zejména být střízlivá v přijímání nových výdajově náročných opatření. „Firmy se ale obávají, že vláda bude i do budoucna zvyšovat výdaje, které nebude schopna pokrýt stávajícími příjmy, a ohrozí ekonomický rozvoj České republiky i zaměstnanost,“ doplňuje Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR

VLÁDA MUSÍ ZAJISTIT DOSTATEK FINANCÍ NA VZDĚLÁVÁNÍ

Apelujeme na vládu, aby zajistila dostatek financí na plánované navýšení platů učitelů o 15 procent. Škrty jsou v této oblasti nepřípustné. Bez kvalitního školství není možné naplňovat ambiciózní strategie v oblasti inovací, umělé inteligenci nebo digitálních technologiích,“ dodává Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR. Na druhou stranu celkově platy ve veřejné sféře nesmí předbíhat růst mezd v podnicích a musí zohledňovat možnosti reálné ekonomiky.

Zdroj: www.spcr.cz