aDSC 0075

 Na fotografii zleva:

Dagmar Kuchtová, generální ředitelka Svazu průmyslu a dopravy ČR
Luděk Knorr, ředitel Technologické agentury ČR
Petr Očko, předseda Technologické agentury ČR

„Podporu aplikovaného výzkumu a vývoje považujeme za nezbytný předpoklad ke zvýšení konkurenceschopnosti hospodářství ČR a rozvoje firem. Proto pokračujeme v úspěšné spolupráci s Technologickou agenturou. Chceme efektivně rozdělovat finanční prostředky ve výzvách Technologické agentury na aplikovaný výzkum a vývoj a zároveň zlepšit jeho celkové fungování,“ řekla generální ředitelka SP ČR Dagmar Kuchtová. Svaz průmyslu a dopravy ČR podporuje výzkum, vývoj a inovace dlouhodobě a je to jedna z oblastí, kterou řadí mezi své priority.

„Svaz průmyslu a dopravy je náš dlouhodobý a důležitý partner, zejména v tom, že hájí zájmy podniků, které jsou i naši žadatelé a příjemci. Svaz je pro nás zastřešujícím partnerem, se kterým máme společná témata. Podpis Akčního plánu beru jako inspiraci pro naši další spolupráci,“uvedl ředitel TA ČR Luděk Knorr.

Specifika akčního plánu spolupráce SP ČR a TA ČR 

SP ČR a TA ČR v Akčním plánu vytyčily několik stěžejních témat, která budou v letech 2017 až 2019 společně prosazovat. Mezi ně patří například úprava legislativy, která podmínky výzkumu a vývoje v ČR stanovuje. Dále chtějí zlepšit a zjednodušit programy TA ČR, které agentura připravuje a realizuje na podporu VaVaI. Některé z nich pomáhají firmám uplatnit výsledky aplikovaného výzkumu rychle v nových výrobcích či výrobních postupech, čímž zvyšují svou konkurenceschopnost. Během spolupráce chce SP ČR i TA ČR nastavovat pravidla tak, aby zapojení do programů TA ČR neznamenalo pro podniky přílišnou administrativní zátěž. 

SP ČR a TA ČR budou nadále prosazovat dostatečné finanční prostředky na podporu VaVaI v ČR. Společně chtějí zabezpečit dostatek odborných kapacit při hodnocení projektů či pro mezinárodní spolupráci v oblasti aplikovaného výzkumu a vývoje. Obě organizace se budou i v budoucnu pravidelně scházet na expertní skupině zabývající se VaVaI, aby mohly lépe koordinovat společné kroky a stanoviska. SP ČR i TA ČR považují za důležité také osvětu a prezentaci výsledků VaVaI, proto budou spolupracovat i v oblasti PR a veřejných akcí.

Tisková zpráva ke stažení zde.

Zdroj: www.spcr.cz 

-lhe-