• firmám reálně umožnila čerpat dotace z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK),
  • nezdržovala plánované stavby silnic a dálnic a podnikatelům i široké veřejnosti prezentovala vládní shodu nad předloženými pozměňovacími návrhy novely stavebního zákonu,
  • zveřejnila harmonogram svých aktivit v digitální agendě a zohlednila v nich zaměstnavatelské priority jako například snížení administrativní zátěže pro firmy,
  • došlo  k navýšení dlouhodobé nemocenské, jak se RHSD dohodla již dříve.

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

„Je naší povinností zajistit, aby české společnosti mohly hladce a efektivně čerpat evropské prostředky sloužící k rozvoji podnikání. Bohužel schvalování žádostí v OP PIK nabralo velké zpoždění. Firmy čekají na hodnocení svých přihlášek více než půl roku! Stěžují si i na kvalitu připomínek ministerských úředníků. Požadujeme po vládě, aby udělala revizi počtu hodnotitelů na jednotlivých ministerstvech. Dnes počty hodnotitelů neodpovídají alokovaným prostředkům. Odnáší to firmy, které zbytečně dlouho čekají a nemohou efektivně plánovat své investice a rozvoj. Žadatelé, kteří již od dubna čekají, musí být uvědoměni do konce roku,“ poukazuje na problém s čerpáním dotací z největšího evropského programu pro podnikatele 1. viceprezident SP ČR Jan Rafaj.

Novelizace stavebního zákona

„Výstavba v celé zemi nesmí stagnovat jenom proto, že nemáme adekvátní stavební zákon a nad pozměňovacími návrhy nepanuje ve vládě shoda. Požadujeme, aby vláda zveřejnila, které pozměňovací návrhy podpoří, aby bylo jasné její stanovisko. Novelu kvůli urgentní situaci a potřebě staveb podpoříme, ale žádáme, aby vláda do příští tripartity předložila harmonogram kroků směřujících k předložení věcného znění nového stavebního zákona a úpravy souvisejících zákonů,“ popisuje problém 1. viceprezident svazu Jan Rafaj a upozorňuje, že špatný stavební zákon u nás způsobuje komplikace a průtahy také dopravním či energetickým stavbám.

Zvýšení dávek nemocenské při déle trvající pracovní neschopnosti

„V oblasti péče o nemocné zaměstnance Svaz dlouhodobě prosazuje ucelené a systémové řešenídávek. Vítáme návrh vlády týkající se dlouhodobě nemocných a jsme připraveni podpořit první variantu jejího návrhu na zvýšení dávek nemocenské při delší pracovní neschopnosti. Optimální řešení by však mělo řešit celkovou efektivitou systém, a to jak pro nemocného, tak pro zaměstnavatele. Není možné, aby například zaměstnanec se zlomenou nohou šel předat lékařské potvrzení do své práce. Proto po vládě chceme, aby zavedla elektronické neschopenky, které by stejně jako karenční doba pomohly také ke snížení administrativní zátěže firem a snížily zneužívání nemocenské,“ formuluje požadavek na vládu 1. viceprezident SP ČR Jan Rafaj. „Osobně nerozumím tomu, proč si vláda schopná zavést EET, nedokáže poradit s e-neschopenkou,“ doplňuje Rafaj.

Digitální agenda vlády

„Poděkovali jsme za pokrok, který lze vysledovat v posledních měsících. Po vládě nicméně chceme, aby svou agendu řešila rychleji a přehledněji a nejpozději do červnové tripartity příštího roku předložila jasný harmonogram aktivit. Považujeme za důležité vytěžit z digitální agendy maximum, abychom mohli reagovat na trendy dnešní doby. Proto například požadujeme, aby evropská směrnice pro kybernetickou bezpečnost nebyla zpřísňována ze strany NBÚ. Nesmíme dovolit, aby se v ČR blokovaly digitální inovace a naše země tak přišla o investiční výhodu oproti jiným trhům EU. Dlouhodobě voláme také po zavedení elektronické fakturace, tak jak ji využívá většina Evropy, ale narážíme na alibistické výmluvy ze strany ministerstva financí, které se dokonce k budoucnosti e-fakturace ani nevyjádřilo ve slíbeném zářijovém termínu,“  uvádí  1. viceprezident SP ČR Jan Rafaj.

Tisková zpráva ke stažení zde.

Zdroj: www.spcr.cz.

Sdělte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.