Ursula Von der Leyenová připustila, že se jedná o ambiciózní cíl, je podle ní ale dosažitelný a bude prospěšný. Dosavadní omezování emisí bylo podle ní spojeno s výrazným hospodářským růstem. Členské státy EU se loni na konci roku dohodly, že do roku 2050 by mělo být dosaženo uhlíkové neutrality. Každá země by tak měla zneutralizovat tolik emisí, kolik jich vyprodukuje.

„Odmítáme, aby se neuváženě navyšoval cíl pro snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030. Případné návrhy na jeho navýšení musí zohlednit vyhodnocení finálních vnitrostátních plánů v oblasti energetiky a klimatu, je třeba také analyzovat dopady pandemie a odchodu Velké Británie z Evropské unie. Dále je nutné posoudit přínosy implementace legislativy z balíčku Čistá energie pro všechny Evropany, na kterou musí navazovat komplexní hodnocení dopadů na členské státy a sektory. Právě důkladné hodnocení dopadů považujeme za klíčové při rozhodování o definitivním nastavení cílů a možnostech jednotlivých ekonomik a sektorů,“ říká Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy ČR.

V následujících týdnech a měsících požaduje Svaz průmyslu a dopravy aktivní diskusi o možnostech příspěvků jednotlivých členských zemí při zohlednění specifik jednotlivých sektorů a dopadů na jejich konkurenceschopnost a zaměstnanost v regionech.

„Náklady transformace budou totiž pro Českou republiku mnohem vyšší než v západních zemích Evropské unie, které mají nižší podíl průmyslu na tvorbě HDP. K této diskusi by měla také přispět studie dekarbonizace připravovaná na ministerstvu průmyslu a obchodu. S navýšením cíle emisí skleníkových plynů pro rok 2030 úzce souvisí také cíl pro podíl obnovitelných zdrojů energie a cíl zvýšení energetické účinnosti. Zejména navýšení cíle v energetické účinnosti považujeme za problematické, protože řadě členských států EU včetně České republiky se nedaří plnit stávající cíl. Revizi všech těchto cílů musí předcházet široká diskuse, aby neuvážené zpřísnění cílů nepoškodilo evropský a český průmysl. Současně s návrhy na navýšení cíle musí být předloženy návrhy kompenzačních a ochranných opatření pro český průmysl, včetně vyhodnocení potřebných nákladů a zajištění zdrojů,“ dodává Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Zdroj: www.spcr.c