Svaz průmyslu a dopravy dlouhodobě po MPO požaduje vysvětlení rozdílné přípustné návratnosti vyjádřené vnitřním výnosovým procentem (IRR) pro jednotlivé druhy podporovaných zdrojů energie. Dosud ale neobdržel od MPO žádnou věcnou argumentaci podporující rozdílné hodnoty. Přitom pro energii z větru nebo vody zákon počítá s IRR ve výši 7 procent, pro energii z biomasy 9,6 procenta a pro energii z bioplynu 10,6 procenta.

Důvodová zpráva předložená vládě takovou informaci také neobsahuje. Rovněž Legislativní rada vlády ve svém stanovisku upozornila, že je třeba podrobněji vysvětlit důvody diferencované úpravy IRR investic. Oznámení ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka po schválení návrhu zákona z pondělí 27. 4. o snížení IRR pro fotovoltaické elektrárny z původně navrhovaných 8,4 procenta na 6,3 procenta, když samo MPO předložilo v pátek 24. 4. vládě návrh zákona s hodnotou 8,4 procenta, svědčí o neexistenci věcných argumentů pro stanovení IRR.

„Vláda v době, kdy všechny firmy pracují v nouzovém režimu, se zaměřila na opatření v oblasti obnovitelných zdrojů energie a schválila pro fotovoltaické elektrárny hodnotu vnitřního výnosového procenta ve výši 6,3 %, která nebyla projednána na úrovni meziresortního připomínkového řízení a ani na úrovni Legislativní rady vlády,“ dodává viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR František Chaloupecký.

Pro Svaz průmyslu a dopravy je nepřijatelné, aby investice byly posuzovány takto netransparentním způsobem. Pro rozdílnou hodnotu IRR neexistuje žádný věcný důvod a Svaz průmyslu a dopravy různé hodnoty považuje za diskriminační.

Ministerstvo průmyslu a obchodu také v návrhu zákona nevysvětlilo, proč z budoucího systému podpory výroby elektřiny v aukcích jsou explicitně vyloučeny fotovoltaické elektrárny. Pro zvýšení konkurence je přitom žádoucí umožnit všem druhům obnovitelných zdrojů energie soutěžit v aukcích, aby výsledná cena elektřiny byla co nejvýhodnější pro spotřebitele. V Německu se fotovoltaické elektrárny úspěšně uplatňují v technologicky neutrálních aukcích. Navíc, právníci legislativní rady vlády potvrzovali argument Svazu průmyslu a dopravy, že omezení vybraných technologií přímo v zákoně není právně vhodná cesta.

Zdroj: www.spcr.cz