Na pondělním jednání Rady hospodářské a sociální dohody České republiky delegace vedená prezidentem Svazu průmyslu a dopravy ČR Janem Rafajem projednala za zaměstnavatele otázky minimální mzdy, čerpání programů fondů EU, či podporu profesního vzdělávání.

SPOLEČNÝ ZÁMĚR PODPORY DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JAKO INTEGRÁLNÍ SOUČÁSTI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ

„Trvale a konzistentně jsem spolupracovali s partnery na návrhu tohoto systému. Materiál obsahující 20 opatření je po téměř roce vyjednávání připraven jako konsenzuální, zbývá jen rozhodnout o vhodné variantě řízení systému. Za Svaz jsme doporučovali variantu řízení prostřednictvím Fondu, jelikož se jedná o čistější formu řízení. V tom smyslu je již připraven návrh zákona o Fondu, vč. analýzy RIA a vyčíslení finančních nákladů. Prostředky navrhujeme vyčlenit jako 2 % z příspěvku zaměstnavatelů na politiku zaměstnanosti, což činí zhruba 440 mil. Kč ročně,“ okomentoval bod viceprezident SP ČR Bohdan Wojnar.

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY ČR

“Svaz byl zapojen i s ostatními sociálními partnery do přípravy a projednávání Dlouhodobého záměru od konce roku 2022. Doporučujeme Vládě materiál projednat a schválit. V rámci meziresortního řízení jsme měli několik připomínek, které byly řádně vypořádány a nepanuje v nich žádný rozpor. Podstatné nicméně bude, jak bude Dlouhodobý záměr skutečně realizován a kontrolován,” okomentoval Miloš Rathouský, zástupce ředitelky Sekce zaměstnavatelské pro vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů.

NASTAVENÍ VALORIZAČNÍHO MECHANISMU MINIMÁLNÍ MZDY

„V rámci nastavení automatického valorizačního mechanismu prosazujeme variantu, kdy je k posouzení přiměřenosti minimální mzdy použita orientační referenční hodnota 45% průměrné hrubé mzdy. Tento mechanismus musí být pro zaměstnavatele zejména nákladově udržitelný i vzhledem k aktuální situaci na trhu práce, vysokým cenám energii a dalších výstupů. Pro zaměstnavatele je důležitou hodnotou produktivita práce, což zohledňujeme také v našem stanovisku k novele zákoníku práce. Jako Svaz také podporujeme zrušení §112, institutu zaručených mezd,“ vysvětlil stanovisko Svazu viceprezident SP ČR Bohdan Wojnar.

STAV IMPLEMENTACE PROGRAMŮ FONDŮ EU A ZAPOJENÍ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ DO PŘÍPRAVY PROGRAMOVÉHO OBDOBÍ 2028+

„Zaměstnavatelé berou informaci na vědomí a kvitují pokrok v oblasti čerpání prostředků programového období 2014-2020. Mnoho firem ale upozorňuje, že je nutné zajistit efektivní čerpání i v současném období 2021-2027 a zároveň zamezit dalšímu zpoždění v hodnocení a tím ohrožení projektů. Je také třeba zlepšit podmínky pro čerpání a například zamezit aplikaci přísnějších pravidel kontrol žádostí oproti jiným členským státům. ČR patří u některých pravidel mezi nejpřísnější státy, což odrazuje od čerpání a zejména komplikuje a prodlužuje samotný proces jak na straně žadatele, tak na straně řídících orgánů,“ uvedl prezident SP ČR Jan Rafaj.

Zdroj: www.spcr.cz