setkani s hejtmanem
Regionální zastoupení Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) v Libereci zorganizovalo již druhé setkání významných firem s hejtmanem Libereckého kraje Martinem Půtou, s náměstkem hejtmana pro řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti Petrem Tulpou, náměstkem pro školství, sociální věci a kulturu města Liberce Ivanem Langrem, řediteli středních škol a dalšími subjekty.

Náměstek Tulpa a vedoucí odboru odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Křeček prezentovali stav školství na středních školách, kde je Liberecký kraj zřizovatelem. Bohužel nedostatek technicky vzdělaných absolventů je dán i nepříznivým demografickým vývojem posledních let. Kraj se snaží již od roku 2010 motivovat ke studiu nedostatkových oborů stipendijním programem, který rozšiřuje i o další obory. Postupně se do něj s finanční podporou zapojují i zaměstnavatelé.

Regionální manažerka pro Liberecký a Královehradecký kraj Naděžda Vojtíšková představila aktivity, kterými SP ČR prostřednictvím regionálního zastoupení pomáhá k podpoře technického vzdělávání. Ve spolupráci s  agenturou CzechInvest od poloviny roku 2016 pořádá exkurze pro žáky SŠ, postupně ve všech okresech kraje, a plánuje rozšířit tuto aktivitu i pro žáky ZŠ. “Již delší dobu jednáme s krajem o vytvoření databáze pro vzájemné provázání firem a škol, která by obsahovala kontakty na firmy nabízející školám exkurze. Školy by tak měly možnost, v návaznosti na probírané učivo, vybrat si z nabídky exkurzí dle vlastního uvážení. A díky možnosti komunikace s konkrétní kontaktní osobou přizpůsobit exkurzi věku žáků, možnostem firmy,” uvedla regionální manažerka Vojtíšková. Spuštění této aplikace bylo Libereckým krajem přislíbeno do dubna 2017 na webových stránkách EDULK.cz.

Dalšími akcemi, které SP ČR ve spolupráci s CzechInvestem pořádá, jsou workshopy pro výchovné poradce ZŠ, které budou spojené vždy s prohlídkou výrobního závodu. Příští workshop je naplánován na 27. února 2017 v liberecké Magně nebo 9. března 2017 v českolipském Festoolu. Na podzim se připravují další v Jablonci nad Nisou a v okrese Semily.

“Využili jsme také nabídku pana hejtmana nominovat zástupce výrobních firem z členské základny SP ČR do školských rad středních škol. Výsledkem bylo zintenzivnění spolupráce mezi školami a firmami a realizování konkrétní pomoci,” uvedla Vojtíšková.

Velmi úspěšnou se stala série akcí Živá knihovna povolání, kde se děti posledních ročníků ZŠ mají možnost seznámit s reálnou praxí a mají možnost diskutovat s představiteli reálných profesí. Garanty jednotlivých profesí, zejména těch nedostatkových – technických, jsou převážně firmy z členské základny SP ČR. Akce pro se uskutečnily v liberecké IQlandii v září 2016 a v České Lípě v listopadu 2016. V letošním roce se nová Živá knihovna povolání uskuteční již 15. února 2017 v Eurocentru Jablonec nad Nisou. Na podzim se plánuje akce znovu i v České Lípě, kde se uskuteční 21.-22. září 2017 a vrátí se opět i do Liberce a Jablonce nad Nisou.

U zrodu myšlenky na zavedení kariérového poradenství do libereckých škol stál pan náměstek Langr a vzdělávací a poradenská společnost AABYSS, za kterou její představitelka paní Eva Jiřičková informovala o jeho průběhu a plánech na jeho rozšíření na více škol.

Tématem jednání byl i největší veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí v Severních Čechách EDUCA MY JOB. Přítomní se shodli na nutnosti reorganizace, a proto Liberecký kraj svolá do března na toto téma kulatý stůl.

Mezi akce, kterými SP ČR ovlivňuje nejen budoucí žáky, ale i jejich rodiče je pořádání společných exkurzí rodičů s dětmi do průmyslových podniků. Regionální zastoupení uspořádalo v listopadu 2016 ve spolupráci s významnými firmami Denso Manufacturing Czech, Fehrer Bohemia, Magna Exteriors a Trumpf poprvé společnou exkurzi do závodů. Cílem organizátorů bylo představit nejen moderní výrobní haly a zázemí zaměstnanců, ale především motivovat mladé lidi ke studiu technických oborů a rozšířit tak u rodičů povědomí, že technika má budoucnost. Lidé s tímto vzděláním nemusí mít při shánění zaměstnání obavy, ba naopak si mohou zaměstnavatele vybírat a mohou dosáhnout na velmi zajímavé mzdové ohodnocení. Rodiče si vybírali provozy dle vlastního uvážení a časových možností, někteří si dokonce kvůli volbě budoucího povolání dcery či syna vzali dovolenou a postupně se seznámili s provozem všech firem. Podle zpětné vazby účastníků byla akce perfektně připravena a splnila svůj účel. Regionální zastoupení by rádo tento typ exkurzí zopakovalo na podzim 2017 nejen v Liberci, ale například i v České Lípě.

Regionální manažerka SP ČR Naděžda Vojtíšková na společném jednání s hejtmanem představila i společný projekt SP ČR s vydavatelstvím Vltava Labe Media – zářijové vydání celorepublikových příloh všech Deníků orientovaných na podporu technického vzdělávání dle jednotlivých regionů. Stejná spolupráce by měla pokračovat i v letošním roce.

Jednalo se také o možnosti rozšíření kapacity Dětské univerzity pomocí kroužků s technickým zaměřením buď v okresních městech při Domech dětí a mládeže nebo i zřízením kroužků za podpory zaměstnavatelů na školách. O své zkušenosti se podělil člen správní rady Nadace JABLOTRON pan Vladimír Stanislav, konkrétní pomoc nabídli i další zástupci zaměstnavatelů, stejně tak jako prostory např. v MŠ a SŠ na Bojišti.

Další schůzku s hejtmanem Martinem Půtou uspořádá Regionální zastoupení SP ČR v Liberci v červnu 2017.

Zdroj: www.spcr.cz 

Sdělte nám svůj názor pod tímto článekm nebo na Facebooku. 

-lhe-