Firmy se potýkají v liberecké průmyslové zóně JIH se složitou dopravní obslužností, a proto Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) inicioval jednání s hejtmanem Libereckého kraje Martinem Půtou, primátorem Statutárního města Liberec Tiborem Batthyánym, zástupci Czechinvestu, dotčených odborů Krajského úřadu a města Liberce, Ředitelství silnic a dálnic, projektových kanceláří a v neposlední řadě i zástupců firem, které se konalo v Liberci v pondělí 16. ledna 2017.

Díky existenci pouze jedné přístupové cesty do průmyslové zóny často doprava kolabuje a je zde zvýšené nebezpečí pro pěší účastníky silničního provozu, což bohužel dokládají již vzniklé úrazy zaměstnanců cestou do a ze zaměstnání. Byla dohodnuta konkrétní opatření ze strany jednotlivých účastníků setkání, jejichž cílem je v co nejkratším možném časovém období vybudovat druhou přístupovou cestu.

SP ČR navrhl organizování pravidelných koordinačních schůzek se zástupci jednotlivých organizací, s čímž všichni účastníci jednání souhlasili. Na dalším setkání v červnu se obeznámí s vývojem situace a aktuálním stavem úkolů z lednové schůzky. Hlavním úkolem pro Statutární město Liberec je co nejrychlejší schválení změny územního plánu. Krajský úřad projedná v orgánech kraje záměr aktualizace PD ve stupni DUR. Agentura CzechInvest prověří, kolika společností se týkal příslib alternativního (druhého) sjezdu, který měl být zbudován dle závazku agentury k podpoře investorů, která se zavázala, že pomůže najít finanční prostředky, tak aby tento příslib mohl být naplněn.

Pro více informací se obraťte na regionální manažerku pro Liberecký kraj Naděždu Vojtíškovou, nvojtiskova@spcr.cz