„S panem hejtmanem jsme se domluvili na pravidelném čtvrtletním setkávání. Jako reprezentanti nejvýznamnějších zaměstnavatelů tuto příležitost velmi vítáme a děkujeme za ní. Chceme aktivně řešit otázky rozvoje našeho kraje a soustředit se například na problematiku zaměstnanosti či vzdělávání. Těšíme se na vzájemnou spolupráci,“ uvádí 1. viceprezident Rafaj.

Jedním z hlavních témat jednání s nově zvoleným hejtmanem byla krajská tripartita. Zástupci SP ČR zdůraznili, že právě Svaz může hrát klíčovou roli v propojení tripartity regionální s tripartitou národní. Na regionální úrovni pak Svaz navrhl vytvořit tzv. Průmyslovou platformu, v jejímž rámci by se čtvrtletně setkávali představitelé klíčových podnikatelských reprezentací a firem s vedením kraje. Bude se jednat o pracovní orgán s jasně zadanými úkoly, zodpovědností a termíny plnění. Cílem je zlepšit a sjednotit komunikaci kraje s podnikatelskými reprezentacemi.

Svaz řešil také otázky regionálního trhu práce. První viceprezident Rafaj zdůraznil jako jednu z priorit projekt Kompas na predikce trhu práce, který SP ČR dlouhodobě podporuje. Diskuse se vedla rovněž o regionální mobilitě. Moravskoslezský kraj je specifický v tom, že jsou zde velké oblasti s pracovními příležitostmi a zároveň oblasti s nabídkou lidských zdrojů a stále se tyto oblasti nedaří úspěšně propojit. SP ČR chce zvážit i netradiční nástroje pro podporu cestování lidí za prací, jako např. sdílení aut ve firmách, které umožní společné dojíždění vždy několika lidem jedním vozidlem z jednoho okresu do druhého.

Tématem diskuse byl rovněž Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, ve kterém SP ČR vidí do budoucna servisní službu pro personalisty a ve kterém se kromě predikčních modelů budou pořádat také burzy práce, podporovat kariérové poradenství a další činnosti, které umožní větší pružnost trhu práce v Moravskoslezském kraji.

Spolupráci kraje a Svazu průmyslu a dopravy ČR je dlouhodobě klíčová hlavně ve školství. V novém volebním období v ní chce SP ČR samozřejmě pokračovat, nastavit a odzkoušet funkční model kariérového poradenství. 

„Chceme zobecnit vzdělávací programy na středních školách tak, aby se firmy více zapojily do výuky a připravily absolventy na konkrétní odbornost již samy,“ říká 1. viceprezident Rafaj.

Moravskoslezský kraj jako první v ČR ustanovil náměstka pro smart témata. Zde zástupci SP ČR nabídli podporu a předání zkušeností z firemní praxe.

První viceprezident Rafaj také zmínil možnost jednání o velkém výzkumném programu zacíleném na prozkoumání přírodního bohatství kraje. Pod regionem se nacházejí například obrovské zásoby vody, která není nijak využívána.

Tisková zpráva ke stažení zde.

Zdroj: www.spcr.cz