Soutěž Nejlepší svítidlo byla zacílená na celospolečenské téma kreativního průmyslu. Navazuje na obdobnou loňskou s názvem Nejlepší svícen a předloňskou, zaměřenou na žáky základních škol s podobným určením – rozvíjet zájem dětí a mladých lidí o technické a přírodovědné obory a také o vlastní budoucí podnikání. Cílem celého projektu, jehož se letos zúčastnilo 41 studentských týmů olomoucké strojní průmyslovky, je podpora technických dovedností, kreativity studentů i jejich podnikavosti.

„Studenti mohli propojit získané vědomosti a dovednosti se svou kreativitou a v určité míře i schopnostmi logistiky i managementu. Jako pedagoga mě zaujala stránka prezentace jejich výsledného produktu. Byl jsem mile překvapen, jak studenti střední školy dokáží prezentovat sebe a svou práci,“ řekl David Nocar z katedry matematiky pedagogické fakulty, která se sdružením OK4Inovace již několik let spolupracuje.

Z dvanácti finálových skupin vyhrál tým se svítidlem Tiburtius. První cenu převzali Lukáš Andrés, Jakub Páleník a Dalibor Slováček. Druhé místo získaly Adriana Pokorná a Marie Nejedlá za svítidlo ve tvaru hada. Hubert Ludwig a Petr Čaniga si vysoutěžili třetí místo. Zvláštní ocenění za technologický postup s užitím 3D tisku převzali David Roman, Miroslav Kleinbauer a Filip Motáň. Cenu za nejvtipnější prezentaci obdrželi Jakub Kilian a Vladimír Procházka. Všichni ocenění jsou studenty třetích ročníků olomoucké strojní průmyslovky.

„Ve srovnání s loňským ročníkem je úroveň konečného zpracování, povrchových úprav, nápadů i prezentací jednotlivých soutěžících mnohem vyšší. Na tom, kdo získá první místo, se komise shodla jednomyslně. Mě osobně zaujali držitelé prvního místa tím, že dokázali spojit nápady všech tří autorů díla do jednoho výrobku. Ve výsledku vzniklo skutečně velmi čisté dílo,“ řekla za hodnotící komisi Bronislava Paučková z Galerie Rubikon.

Soutěž Nejlepší svítidlo začala v září 2017 na Střední průmyslové škole strojnické v Olomouci. Účastnili se jí studenti 3. a 4. ročníků, kteří měli za úkol navrhnout a následně vyrobit svítidlo. Mohli tak učinit jednotlivě nebo v maximálně tříčlenných týmech. Nedílnou součástí soutěže bylo i zpracování závěrečné zprávy, jejíž součástí byla cenová kalkulace nákladů a návrh prodejní ceny.

„V praxi si tak studenti vyzkoušeli různé postupy a prohloubili své znalosti zvolených technologických postupů. Hodnotili jsme vyrobené svítidlo, jeho navržený design, použitou technologii a také závěrečnou zprávu a prezentaci,“ řekl Jiří Rudolf z OK4Inovace. I podle něj byly letošní práce ve srovnání s loňskem ve všech směrech kvalitnější.

Soutěž Nejlepší svítidlo uspořádalo sdružení OK4Inovace a Střední průmyslová škola strojnická v Olomouci za účasti Univerzity Palackého, Olomouckého kraje a společností Koyo Bearings, Hella Autotechnik Nova, Wanzl, Precheza a Galerie Rubikon.