Novela zákona o zaměstnanosti, která začíná platit od letošního léta, vyvolala velké emoce mezi pracovními agentury. Zavádí totiž některá zpřísnění, která tvrdě dopadnou především na malé a střední firmy v oboru.

Tři roky trvající nerovný boj malých a středních agentur práce se sociálnědemokratickým vedením ministerstva práce a sociálních věcí, odbory, nadnárodními agenturami práce a otrokářskými mafiemi, skočil vítězstvím těch druhých a porážkou agenturního zaměstnávání v ČR jako takového,“ zlobí se Radovan Burkovič, prezident Asociace pracovních agentur.

Největšími vítězi novely jsou mafie. Už dvě desítky let zneužívají zaměstnance, vydávají se za agentury, podnikají na smlouvy o dílo, organizují švarcsystém, pašují cizince ze zemí mimo EU nebo rovnou obchodují s lidmi,“ pokračuje Radovan Burkovič.

Mnohé firmy jejich činnost ze zoufalství i prospěchu využívají. I po novele zákona beztrestně, postižen je vždy jen podvodný subjekt. Ne ten, kdo ho objednal a platil, ač musel dobře vědět, že kupuje ‚kradenou práci,‘“ dodává Radovan Burkovič.

Prostor jen pro seriózní agentury

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) však podobnou kritiku odmítá. „Novela chce především zajistit, aby na trh vstupovaly pouze seriózní agentury, které nebudou obcházet zákon. Tedy aby tyto agentury disponovaly odpovídajícím zázemím a byly schopny zaručit minimální účetní a provozní standardy včetně materiálního vybavení,“ říká mluvčí MPSV Petr Sulek.

Co malým agenturám tak vadí? Agenturní zprostředkovatelé práce musí podle nových podmínek zaplatit půlmilionovou kauci, pokud budou chtít nabízet své služby. Novela také umožní postih skrytého zajišťování pracovníků. Za „zastřené zprostředkování zaměstnání“, tedy zajišťování pracovních sil bez respektování zákonných podmínek, bude podle nového znění zákona hrozit pokuta až pět milionů korun.

Malé agentury si však stěžují, že regulací je ještě mnohem více. „Neustálé předhazování kriminálních kauz pašeráků lidí a podvodníků médii i politiky nevinným legálním agenturám práce přineslo další zpřísnění legislativy pro jejich fungování, pro mnohé likvidační,“ popisuje Radovan Burkovič.

K zákazům uzavírat na krátkodobou práci Dohodu o provedení práce a k teprve nedávno zrušenému zákazu použít služeb agentur práce zdravotně postiženým zaměstnancům, přibyl nově zákaz měnit v rámci kalendářního měsíce služby agentury práce u jednoho podniku. A dokonce i nastoupit v daném kalendářním měsíci z agenturního do trvalého zaměstnání u téhož podniku,“ zmiňuje Radovan Burkovič.

Zahraničním personálním agenturám změny příliš nevadí. „Změnu v zákonu o zaměstnanosti vnímáme spíše pozitivně, byť by mohla být koncepčnější a více se věnovat i problému se zastřeným dočasným přidělením. Některé malé agentury vidí zavedení kauce ve výši 500 000 korun jako útok na ně, my to takto nevnímáme, protože agenturní zaměstnávání by měly provozovat společnosti se zdravým finančním zázemím,“ říká Tomáš Surka, výkonný ředitel personálně-poradenské společnosti McROY pro střední a východní Evropu.

Mezi důležité změny patří zvýšení garance na 500 000 korun, což vítáme, protože je to nástroj pro boj s černými agenturami. Stejně tak vítáme, že jeden člověk nemůže pracovat pro jednu agenturu na dvě různé dohody o pracovní činnosti, opět je to spojeno s bojem proti černým agenturám,“ připojuje Jitka Součková, marketingová manažerka Grafton Recruitment.

O propuštěné agenturní pracovníky se nikdo nepostará

Radovan Burkovič je však přesvědčen, že právě velkým agenturám byl zákon ušitý na míru. „Ministryně práce Marksová se vůbec netajila tím, že celá novela je spoluprací MPSV a nadnárodních agentur práce,“ obviňuje ministerstvo Burkovič.

MPSV ale tvrdí, že se nikoho nesnaží zvýhodnit. „Všichni žadatelé o udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání mají stejné podmínky a zákon mezi nimi nedělá rozdíly. Novelou tak chceme především zabezpečit, aby zprostředkování zaměstnání prováděly seriózní agentury a aby se zlepšila ochrana agenturních zaměstnanců,“ dodává Petr Sulek

Největší problém agenturního zaměstnávání, který v minulosti kritizovala veřejnost nebo zástupci obcí, však ani novela neřeší. Lidé v minulosti poukazovali na „jednosměrnou“ dopravu agenturních pracovníků do České republiky. Agentury vydělávaly na přílivu pracovníků v době, kdy se ekonomice dařilo, ale poté, co byli agenturní pracovníci v horších časech propuštěni, nenesly agentury žádné náklady, z propuštěných pracovníků se stávali bezdomovci, neměli peníze na cestu do vlasti a podobně.

Pohyb cizinců z takzvaných třetích zemí upravuje především zákon o pobytu cizinců na území ČR, který je v gesci ministerstva vnitra. Tuto problematiku novela zákona o zaměstnanosti neřešila, směřovala do úpravy jiných povinností agentur práce,“ uzavřel Petr Sulek.

Zdroj: převzato z www.businessinfo.cz 

autor: Dalibor Dostál

Sdělte nám svůj názor pod tímto článekm nebo na Facebooku.