„Jsme rádi, že iniciativa Svazu byla pochopena a vyslyšena všemi sociálními partnery. Je to poprvé v historii sociálního dialogu v České republice, kdy jsme s partnery takovou dohodu podepsali,” oceňuje jednání sociálních partnerů Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR, který z pozice největšího zaměstnavatelského svazu tradičně vyjednává za české podniky s vládou a odbory na tripartitě.

„Těší nás, že jsme se na novele zákoníku práce v této podobě shodli. Pro byznys jsou důležité zejména úpravy v oblasti doručování písemností, které pomohou odstranit mnoho dnešních výkladových problémů. Ulehčení firmám přinese i zrušení povinnosti vystavovat potvrzení o zaměstnání u dohod o provedení práce do 10 000 Kč,” komentuje Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR, který gentlemanskou dohodu podepsal coby zástupce zaměstnavatelů v Radě hospodářské a sociální dohody.

„Novela navrhuje i spravedlivější počítání dovolené. Nově by se měla počítat podle odpracovaných hodin, a ne podle odpracovaných dnů nebo směn. Je to fér pro všechny zaměstnance ať už pracují pravidelně 8 hodin 5 dní v týdnu, nebo mají třeba krátký a dlouhý týden s různě dlouhými směnami. Trochu na půl cesty zůstává navržená úprava sdíleného pracovního místa. Její využitelnost ukáže až praxe,” doplňuje Jaroslav Hanák.

Zástupci vládní koalice a sociální partneři se podpisem gentlemanské dohody zavázali, že nebudou bez vzájemné dohody prosazovat ani podporovat žádné další změny této doplněné transpoziční novely. Nebudou také bez vzájemné dohody podporovat ani prosazovat žádné další návrhy změn zákoníku práce.

Novela zákoníku práce bude nyní předložena k projednání a schválení vládě.

Zdroj: www.spcr.cz