Sociální dialog

Sociální partneři

Zpravodajství
Zpravodajství
Sdílet článek:

Sociální partneři

Mezi nejvýznamnější sociální partnery, kteří se účastní jednání narodní tripartity, patří následující organizace:

Organizace zaměstnavatelů

Svaz průmyslu a dopravy České republiky

 • Svaz průmyslu a dopravy České republiky (SP ČR) je dobrovolná organizace sdružující zaměstnavatele a podnikatele v ČR z oblasti průmyslu a dopravy. Je nestátní organizací, nezávislou na vládě, politických stranách a odborech. SP ČR je velmi aktivní i na mezinárodní a evropské úrovni.
 • SP ČR v rámci sociálního dialogu reprezentuje a prosazuje společné zájmy svých členů a usiluje o vytváření vhodného podnikatelského a zaměstnavatelské prostředí.
 • SP ČR kolektivně nevyjednává a neuzavírá za své členy „střešní" kolektivní smlouvu s některou z centrál na straně odborů (ČMKOS). V rámci kolektivního vyjednávání zastupuje své členy, kterými byl k tomu zmocněn.
 • Kompletní informace o poslání svazu, jeho členech orgánech a všech aktivitách jsou na www.spcr.cz.

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky

 • Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky (KZPS) je zájmové sdružení, jehož cílem je prosazování a koordinace podnikatelských, zaměstnavatelských a profesních zájmů svých členů. Je druhou největší zaměstnavatelskou centrálou.
 • Stejně jako SP ČR kolektivně nevyjednává a neuzavírá za své členy kolektivní smlouvu.
 • Kompletní informace o poslání konfederace, jeho členech, orgánech a všech aktivitách jsou na www.kzps.cz.

Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky

 • Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky (SOCR) je vrcholovým, nezávislým, lobbystickým sdružením svazů, asociací, velkých maloobchodních a distribučních společností, spotřebních družstev, obchodních aliancí a franchisingových sítí, malých a středních firem obchodu, pohostinství, cestovního ruchu a souvisejících služeb.
 • Jako sociální partner zastupuje zaměstnavatele v obchodu a cestovním ruchu v odvětvovém sociálním dialogu a kolektivním vyjednávání. SOCR je smluvní stranou Kolektivní smlouvy vyššího stupně za sektor obchodu a cestovního ruchu. Není členem tripartity.
 • Kompletní informace o poslání SOCR, jeho členech, orgánech a všech aktivitách jsou na www.socr.cz.

Odborové organizace

Českomoravská konfederace odborových svazů

 • Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) je největší odborovou konfederací v České republice. V ČMKOS jsou sdruženy odborové svazy, které sdružují zaměstnance z podnikatelské sféry i ze sféry rozpočtové a příspěvkové, tedy jak ze soukromého, tak veřejného sektoru.ČMKOS je velmi aktivní i na mezinárodní a evropské úrovni.
 • ČMKOS v rámci sociálního dialogu usiluje o zabezpečení ochrany mzdových, pracovních a životních práv zaměstnanců.
 • ČMKOS kolektivně nevyjednává a neuzavírá za své členy „střešní" kolektivní smlouvu s některou z centrál na straně zaměstnavatelů (SP ČR).
 • Kompletní informace o poslání konfederace, jejích jednotlivých svazech, orgánech, zastoupení v organizacích na mezinárodní úrovni a všech aktivitách jsou na www.cmkos.cz.

Asociace samostatných odborů

 • Asociace samostatných odborů (ASO) je druhou největší odborovou centrálou v České republice. Poslání a cíle jsou shodné, jako u ČMKOS.
 • Stejně jako ČMKOS a další zastřešující sdružení zaměstnavatelů a zaměstnanců kolektivně nevyjednává a neuzavírá za své členy kolektivní smlouvu.
 • Kompletní informace o poslání asociace, jejích jednotlivých svazech, orgánech, zastoupení v organizacích na mezinárodní úrovni a všech aktivitách jsou na www.asocr.cz.

Kategorie

Další články

Poradna

Nevíte si rady s nějakým
pracovně-právním
problémem?