12. únor 2015
/  Kategorie: Sociální dialog je

Sociální dialog zahrnuje diskuse, konzultace, vyjednávání a společné akce uskutečňované sociálními partnery. Cílem sociálního dialogu je udržení sociálního smíru v rámci působností aktérů (tj. ve společnosti, v odvětví nebo ve firmě).

Základním typem sociálního dialogu v ČR je...

12. únor 2015
/  Kategorie: Sociální dialog je

V České republice reprezentuje tripartitu Rada hospodářské a sociální dohody ČR (RHSD ČR). Ta je společným dobrovolným dohadovacím a iniciativním orgánem odborů, zaměstnavatelů a vlády České republiky. Cílem tripartity je vzájemně respektovanou formou dialogu dosáhnout shody v zásadních otázkách...

12. únor 2015
/  Kategorie: Sociální dialog je
Základem odvětvového evropského sociálního dialogu (sectoral social dialogue) jsou výbory odvětvového sociálního dialogu. Ty spojují sociální partnery členských zemí EU působící v konkrétním odvětví. V současné době existuje celkem 43 výborů pro odvětvový sociální dialog.

Odvětvový výbor...
12. únor 2015
/  Kategorie: Sociální dialog je
V návaznosti na definici sociálního dialogu (viz Co je sociální dialog) je možno evropský sociální dialog definovat jako dialog mezi zástupci Evropské unie a sociálními partnery na evropské úrovni, ať už nadodvětvové (meziodvětvové, mezioborové) či odvětvové. Stejně jako v případě ostatních úrovní...