V České republice neexistuje komplexní právní úprava týkající se sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání. Sociální dialog jako takový není právně upraven. Právní úpravu kolektivního vyjednávání a uzavírání kolektivních smluv tvoří zejména:

  • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
  • zákon č. 303/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva,
  • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů.