Sociální dialog

Socialní dialog je

Sociální dialog je

Socialní dialog je

  • All Posts
  • Sociální dialog je

Kolektivní smlouvu jako smluvní typ upravuje zákoník práce. Je možné ji definovat jako dvoustranné právní jednání, jež má také povahu…

16. února 2015

Kolektivní vyjednávání je možné definovat jako právně regulované jednání sociálních partnerů respektive jejich organizací, týkající se stanovení pracovních, případně i…

16. února 2015

Jedním ze zásadních nástrojů nadodvětvového tripartitního sociáního dialogu je Trojstranná sociální vrcholná schůzka pro růst a zaměstnanost (někdy se užívá…

12. února 2015

Sociální dialog zahrnuje diskuse, konzultace, vyjednávání a společné akce uskutečňované sociálními partnery. Cílem sociálního dialogu je udržení sociálního smíru v…

12. února 2015

V České republice reprezentuje tripartitu Rada hospodářské a sociální dohody ČR (RHSD ČR). Ta je společným dobrovolným dohadovacím a iniciativním…

12. února 2015

Základem odvětvového evropského sociálního dialogu (sectoral social dialogue) jsou výbory odvětvového sociálního dialogu. Ty spojují sociální partnery členských zemí EU…

12. února 2015
další články

žádné další články

Kategorie

Poradna

Nevíte si rady s nějakým
pracovně-právním
problémem?