I na letošním Sněmu bychom rádi vytvořili prostor pro diskusi vlády s významnými představiteli průmyslu, dopravy, obchodu, finančního sektoru i akademické sféry o hospodářské politice a podnikatelském prostředí.  Sněm bude jedním z prvních setkání nové vlády s představiteli podnikatelů a zaměstnavatelů. Připomeneme si na něm také 20 let činnosti Svazu průmyslu a dopravy, ale největší prostor bude věnován diskusi a výměně názorů.

Svoji účast na Sněmu již potvrdili předseda vlády České republiky Petr Nečas, ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek, ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek a ministr školství, mládeže a tělovýchovy Josef Dobeš. Další členové vlády jsou v jednání.

Sněm bude živě přenášen Českou televizí. Diskuse o opatřeních vedoucích Českou republiku z ekonomické recese bude zaměřena zejména na efektivní veřejnou správu, vyrovnané veřejné finance, boj proti korupci, konkurenceschopný průmysl, flexibilní trh práce, oblast vzdělávání, výzkumu, vývoje a inovací, energetiku, ekologii, dopravní infrastrukturu, podporu exportu.

Další informace a program Sněmu naleznete zde.