Do vodovodů bude na Novojičínsku směřovat 70 milionů korun, 66 milionů půjde do kanalizací a čistíren. Modernizace vodovodů v regionu kolem Frýdku-Místku si vyžádá 45 milionů korun. Dalších 110 milionů korun SMVaK investuje do odvádění a čistění odpadních vod. V obou regionech firma plánuje modernizaci pátečního systému pro dodávky pitné vody – Ostravského oblastního vodovodu. Celkem na ni vyčlenila 94 milionů korun.

V případě Ostravského oblastního vodovodu bude na Novojičínsku dokončena komplexní modernizace vodojemu v kopřivnické části Mniší, která byla zahájena loni a vyžádá si 11 milionů korun. „Slouží k akumulaci pitné vody ze zdroje Kazničov pojmenovaného podle stejnojmenného vrcholu v Hukvaldské oboře, který zásobuje lokality Mniší a Vlčovice. Důvodem investice je špatný technický stav částečně historického vodojemu,“ říká ředitel Ostravského oblastního vodovodu Jiří Komínek.

smvak mensi

Více než 23 milionů korun si vyžádá sanace vodojemu Salaš nad Bernarticemi nad Odrou s kapacitou 2 x 1500 metrů krychlových sloužícího k zásobování části Nového Jičína (výše položená zástavba a například nemocnice), Kunína, Šenova, Starého Jičína a dalších lokalit. Vodojem je v nevyhovujícím stavebně-technickém stavu. V případě příznivého výsledku výběrového řízení na zhotovitele stavby bude stavba zahájena letos, pokračovat bude v příštím roce.

V oblasti páteřního systému pro výrobu a distribuci pitné vody v moravskoslezském regionu, kterým je Ostravský oblastní vodovod, se pro letošní rok chystají na Frýdecko-Místecku další stavební akce. Opraven bude například vodojem v obci Pstruží za více než čtyři miliony korun, v druhé největší úpravně vody ve Vyšních Lhotách bude za téměř dva miliony rekonstruováno technologické zařízení pro dávkování oxidu chloričitého, sanována bude železobetonová konstrukce vodojemu Rohovec na Jablunkovsku za více než dva miliony korun, rekonstruováno bude také přemostění Ostravice na přivaděči Nová Ves – Čeladná – Červený Kámen.

Modernizace vodojemů, vodovodních řadů, kanalizačních sítí, čistíren odpadních vod a související infrastruktury budou probíhat v řadě měst a obcí Frýdecko-Místecka.

„V Třinci za čtyři miliony korun zrekonstruujeme vodovod v Bezručově ulici, za více než dva a půl milionu pak v ulicích Žižkova a Lipová. Ve Vratimově v Popinecké ulici si výměna vodovodního řadu vyžádá více než sedm milionů korun, ve stejném městě zmodernizujeme vodovody také v ulicích Křivá a U mateřské školy. Každá z akcí si vyžádá čtyři miliony korun. Ve Lhotce pod Ondřejníkem a Metylovicích za zhruba osm a půl milionu korun vybudujeme propoj vodovodního potrubí, čímž vyřešíme místní napjatou situaci ve zdrojové bilanci pro zásobování lokality. Vodovody se budou modernizovat například také ve Sviadnově nebo Těrlicku,“ popisuje příklady ředitel vodovodů SmVaK Ostrava Milan Koníř.

Více informací na www.smvak.cz