Původ dluhu nerozhoduje, a nebude rozdílu od nejrůznějších půjček až po hypotéky. Smrtí majitele účtu smluvní vztah tedy nezanikne, ale pokračuje dál až do ukončení dědického řízení, kdy platební povinnosti přechází na dědice. Dluhům z dědictví se lze vyhnout tím, že občan dědictví odmítne. Dědictví však nebude možné odmítnout pouze z části, ale jen jako celek. Navíc prohlášení o odmítnutí dědictví nelze následně odvolat.

Návrh nového občanského zákoníku, který je v současné době připravován, počítá i s alternativou a možností předem se dědického práva zřeknout, a to na základě smlouvy se zůstavitelem, který to ale nemusí akceptovat, pokud nechce.

-red-