Zatímco do konce srpna 2019 fungovalo několik různých programů a režimů pro pracovníky z Ukrajiny a dalších států, od září vláda tyto programy a režimy sjednotila do Programu kvalifikovaný zaměstnanec. Do něj se může zapojit firma s minimálně šesti zaměstnanci, které se nepodařilo obsadit volné pracovní místo občanem České republiky. Najmout si pak může pracovníky z Ukrajiny, Mongolska, Filipín, Srbska a Černé Hory, Moldavska, Indie, Běloruska a Kazachstánu. Také s žádostmi o zařazení do Programu kvalifikovaný zaměstnanec Svaz průmyslu firmám pomůže. Podrobnosti o zaměstnávání cizinců se firmy dozvědí i na semináři, který Svaz průmyslu pořádá v Brně 19. listopadu. Více o zaměstnávání cizinců zde.