Od 12. dubna 2021 tak bude možno měnit zaměstnavatele nebo pracovní zařazení opět již výhradně podle pravidel stanovených zákonem o pobytu cizinců:

  • držitel zaměstnanecké karty: oznámení změny zaměstnavatele nebo pracovního zařazení Ministerstvu vnitra alespoň 30 dní předem; změna zaměstnavatele nejdříve po 6 měsících od vydání karty;
  • držitel modré karty: změna zaměstnavatele nebo pracovního zařazení během prvních 2 let pouze po předchozím souhlasu Ministerstva vnitra.

Bližší informace naleznete také na stránkách MV ČR.